Prvi pogoj je upoštevanje in izvajanje pravil ESS! – Socialni partnerji po dolgem času za skupno mizo, tokrat pri predsedniku države

26. 8. 2021

Enourni sestanek socialnih partnerjev, članov ekonomsko-socialnega sveta (ESS) – sindikatov, delodajalcev in vlade –, pri predsedniku države Borutu Pahorju se je končal s tremi sklepi: vsi se strinjajo, da je treba delovanje ESS nadaljevati, še pred tem pa bodo sklenili dogovor o vsebini in postopkih, kako bodo to storili, in v ta namen ustanovili pogajalsko skupino, sestavljeno iz predstavnikov vseh treh socialnih partnerjev.

Sprejet pa naj bi bil tudi protokol o usklajenosti, ki ga bodo partnerji podpisovali po koncu vsakega posameznega pogajanja o zakonodaji, ki naj bi jasno pokazal, kateri deli zakonodaje so usklajeni in kateri ne.

Lidija Jerkič je spomnila tudi na to, da so se na sindikalni strani že začele priprave na referendum o zakonu o nacionalnem demografskem skladu, ki se bodo nadaljevale, če bo ta sprejet v za sindikati sporni obliki. Za nekatere druge sporne zakone je izrazila dvom, če so sploh še aktualni. Foto M. M.

 

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je po srečanju predstavila sindikalne pogoje in najavila, da bodo sindikati do konca meseca pripravili svoj predlog dogovora. Od vlade pričakuje, da bo jasno izrazila tudi svoje stališče do zakonodaje, ki je mimo ESS že šla v parlamentarno proceduro – v prvi vrsti gre za zakon o nacionalnem demografskem skladu, spremembah davčne zakonodaje in delovnega prava ter zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prvi pogoj pa je po njenih besedah upoštevanje in izvajanje pravil ESS.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je ob tem poudaril, da ima vlada svojo odgovornost in svoj program sprejemanja zakonodaje, ki ga je zavezana izvajati, bolje pa je, da zakone sprejema tudi v sodelovanju s sindikati. Popolne usklajenosti pri vseh zakonih po njegovem realno ni mogoče doseči.

Mitja Gorenšček iz Gospodarske zbornice ZSSS je spomnil, da je trenutno na mizi 44 zadev, ki naj bi jih obravnaval ESS, pri enajstih pa naj bi socialni partnerji že zamudili priložnost, da jih izboljšajo. Po njegovem je zato treba dogovore začeti čim prej. Predsednik države Borut Pahor, ki se je za današnje srečanje trudil zadnja dva meseca, pa je socialnim partnerjem zaželel veliko sreče pri nadaljnjem delu.

Mojca Matoz

Share