Sporočilo ZSSS ob 7. oktobru, mednarodnem dnevu dostojnega dela

Sedmi oktober je za svetovni dan dostojnega dela leta 2008 razglasila Mednarodna konfederacija sindikatov (ITUC), z zaznamovanjem tega dneva pa organizacija opozarja na pomen dostojnega dela in spoštovanje pravic delavcev.
»Dostojno delo je osnova za graditev pravične, enakopravne in vključujoče družbe. Brez dostojnega dela ni socialnega miru, ni temelja za gospodarski in družbeni razvoj. Dostojno delo mora temeljiti na zagotavljanju in doslednem spoštovanju pravic delavcev, na nediskriminaciji tako pri zaposlovanju kot tudi ves čas trajanja delovnega razmerja, na varnih in zdravih delovnih razmerah, na plačah, ki omogočajo dostojno življenje delavk in delavcev in njihovih bližnjih, na ustrezni ravni socialne zaščite, na socialnem dialogu,« je ob letošnjem dnevu dostojnega dela sporočila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS, pa je poudarila, da mora biti dostojno delo cilj družbe: »Delo, za katerega se je delavec odločil, ga rad opravlja, je varno in primerno plačano. Pomemben del dostojnega dela je tudi občutek delavca, da je priznan in upoštevan. Na vsem tem želimo graditi tudi v ZSSS. Prepričani namreč smo, da je prav uveljavljanje načel dostojnega dela edini izhod iz siromaštva, bede in občutka negotovosti glede lastne prihodnosti.«

Ravno izostanek dostojnega dela, pomanjkanje varnosti in predvidljive, stabilne prihodnosti in izostanek človeka dostojne socialne varnosti vodi ljudi na delo v tujino. To se odraža v pomanjkanju usposobljenega in ustrezno izobraženega kadra v Sloveniji, s širjenjem negotovih, prekarnih oblik dela, prikritih delovnih razmerij, nizkih plač, nevarnih delovnih pogojev, prekomernega dela, diskriminacije pri zaposlovanju in občutek nemoči, pa so veliki izzivi pred Slovenije v svetu dela več kot očitni.

»V ZSSS se bomo zavzemali za dosledno uveljavljanje načel dostojnega dela v vseh segmentih, ki so posredno ali neposredno povezani z delom in socialno varnostjo posameznika,« je dodal Andrej Zorko in ob tem spomnil tudi na plačno kampanjo Evropske konfederacije sindikatov »Europe needs a payrise«.

Share