Prihaja nova tematska številka Delavske enotnosti: “Mednarodna obzorja”

20. 5. 2019

Kaj?

Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti, glasila ZSSS, v kateri bomo pod drobnogled vzeli tematiko, ki je za vse, ki delujemo v delavskem gibanju in se ukvarjamo s sindikalnim organiziranjem izjemno pomembna. Ta mesec si bomo širili mednarodna sindikalna obzorja in pisali o – mednarodnem povezovanju sindikatov in sindikalnih organizacij oziroma o tem, kako, kje, na kakšen način in v okviru katerih združenj se danes na mednarodni ravni povezujejo ter sodelujejo sindikati in zakaj je to pomembno tudi za nas.

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti »Mednarodna obzorja« izide 30. maja 2019.

Zakaj?

Ker Slovenija (in tukajšnji sindikati) ni osamljen otok sredi ponorelega sveta, ampak legitimen del evropskih, mednarodnih in drugih integracij, ki jih je treba poznati. Ker je mednarodno povezovanje pomembno. Ker mednarodna solidarnost šteje. Ker se svet že dolgo ne začne in konča na pragu domače tovarne ali podjetja. Ker si je pomembno širiti obzorja. Ker so tuje sindikalne organizacije in njihovo delo lahko pomemben vir znanja in navdiha za domače sindikalne aktivnosti. Ker dogajanje na mednarodni ravni, predvsem v okviru Evropske unije, še kako vpliva na življenje doma ter s tem tudi na vsakdan delavk in delavcev. Ker gre nenazadnje že pri Internacionali, slavni delavski himni iz 19. stoletja, za poziv k boju za pravičnejši svet s sporočilom, da bo ta boj uspel le, če bo mednaroden, globalen …

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/43-09-175, in sicer do 25. maja 2019.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Berite, da boste vedeli!

Share