Prihaja nova tematska številka Delavske enotnosti – “Agencijsko delo”

18. 2. 2019

V novi, februarski tematski številki Delavske enotnosti se bomo posvetili vedno bolj aktualni in za sindikate relevantni temi – agencijskemu delu.

Agencijsko delo je ena od čedalje pogostejših, tudi prekarnih oblik dela različnih panogah, ki v vedno večji meri vpliva na različne vidike življenja in dela delavk in delavcev. Ne nazadnje imamo v Sloveniji  morje agencij za posredovanje agencijskega dela, tako registriranih kot tistih, ki agencijskega dela nimajo registriranega kot glavno dejavnost, a ga vseeno opravljajo.

Pod drobnogled bomo tako vzeli različne vidike agencijskega dela, ki ga bomo poskušali prikazati v vseh njegovih razsežnostih. Ukvarjali se bomo z osnovnimi pojmi in okviri agencijskega dela, raziskali, kako je s to obliko dela pri nas in v tujini, pozorni bomo na obstoječe kršitve delovne zakonodaje pri agencijskem delu, na to obliko dela bomo pogledali s pravnega vidika, poizkušali bomo izbrskati konkretne delovne izkušnje agencijskih delavk in delavcev. Prav tako pa bomo pripravili praktična navodila za sindikalistke in sindikaliste za razlikovanje med zakonitimi in nezakonitimi praksami ter za postopanje ob konkretnih težavah, povezanih z agencijskim delom.

S tematsko številko vašega in našega časopisa o agencijskem delu bomo poskušali delavkam in delavcem, sindikalistkam in sindikalistom približati kompleksno, a pomembno in relevantno temo. Obenem pa bomo na to tematiko pogledali tudi širše in jo umestili v širši družbeni kontekst. Predvsem pa želimo z napovedano številko o agencijskem delu opolnomočiti vse, ki delujemo na sindikalnem področju.

Naročilnico za tematsko številko Delavske enotnosti »Agencijsko delo«, ki bo izšla 28. februarja 2019, najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost). Izpolnjeno pošljite po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/232-12-55 do 22. februarja 2019.

Berite, da boste vedeli!

Share