Zasebno: 5 odstotkov popusta na skupinske izlete po naročilu

Članice in člani sindikatov družine ZSSS, vabljeni na Koroško!