Uspešna sindikalna zgodba sindikata poklicnih gasilcev

19. 2. 2019

Iz Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) sporočajo, da so uspešno zaključili sindikalne aktivnosti, ki smo jih od sredine novembra do prvih decembrskih dni leta 2018 vodili za svoje kolege, poklicne gasilce, zaposlene v tovarni sanitetnega materiala Tosama v Viru pri Domžalah.

Tamkajšnji delodajalec je več let zavračal možnost vključitve poklicnih gasilcev v sistem obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ). Marca 2017 je bilo pet gasilcev vendarle vključenih v omenjeni sistem pri Kapitalski družbi (KAD), a jim delodajalec ni bil pripravljen poplačati prispevkov za nazaj. Z vključitvijo v SPGS oktobra 2018 smo v dogovoru s celotno gasilsko ekipo pripravili okvir za pogajanja z delodajalcem in jih v začetku decembra tudi uspešno zaključili. Ne glede na grob nastop direktorja podjetja ob našem prvem srečanju, so ga naše argumentirane zahteve vendarle postavile v položaj, ko je pristal na vse zahtevano. In sicer ne le na poplačilo sodno izterljivih obveznosti (od novembra 2013), ampak tudi na poplačilo sodno zastaranih denarnih terjatev, vse od 1. januarja 2010 dalje.

O dogovorjenem v decembru so bili v sindikatu obveščeni z dokumentom, ki je bil 12. 2. 2019 sprejet na seji skupščine družbe Tosama d. o. o. Iz tega naslova bodo petim gasilcem (še pred upokojitvijo prvega od njih) v treh delih poplačali 58.411,88 €. Februarja 2019 32.376,06 €, decembra 2019 16.245,31 € in decembra 2020 še 9.790,51 €. Zneski na posameznika se gibljejo med 8.762 € (zaposlen le del obdobja) in 12.862 €.

Objavljamo še del dokumenta z zneski, ki jih bodo na račune pri Kapitalski družbi prejeli poklicni gasilci Tosame:

Share