Video SDTS in ZSSS: Kaj prinaša dogovor o prazničnem in nedeljskem delovnem času zaposlenim v trgovini?

16. 5. 2018

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) sta pripravila video s pojasnili o zadnjem aneksu h kolektivni pogodi za trgovino, ki je v veliki meri spremenil ureditev prazničnega in nedeljskega delovnega časa trgovk in trgovcev ter jim povečal pravice.

Sindikalna in delodajalska stran sta konec prejšnjega leta dorekli Aneks št. 3 Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), nekatere nejasnosti, zlasti pa velike spremembe ureditve delovnega časa, pa skušajo podpisnice KPDTS pojasniti po različnih poteh (glej npr. Enotna stališča pogajalskih skupin delodajalcev in delojemalcev za sestavo Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) v zvezi z izvajanjem Aneksa št. 3 h KPDTS), tudi s tem videom SDTS:

 

Share