Vpis v Register dejanskih lastnikov obvezen tudi za sindikate!

Skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur. l. RS, št. 68/2016, dalje zakon) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve vzpostavlja Register dejanskih lastnikov (RDL), namenjen transparentnosti lastniških struktur. Sindikalne organizacije niso izjeme tej obveznosti, ampak so obravnavani enako kot društva, zavodi, politične stranke, verske skupnosti ali drugi poslovni subjekti, v katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu.

Zakon tako določa, da se v teh primerih kot dejanski lastnik šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt. Vodstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije tako svetuje ‘svojim’ sindikatom dejavnosti, regijskim in območnim organizacijam in sindikalnim podružnicam, tj. sindikatov pri delodajalcu, ki imajo status pravne osebe, da najkasneje do 19. 1. 2018 vpišejo podatke o dejanskem lastniku v RDL, v nasprotnem tvegajo z zakonom predvidene sankcije.

Obvestilo ZSSS o obveznosti sindikatov do registra dejanskih lastnikov

Share