Vprašalnik SOPS o zadovoljstvu zaposlenih v zasebnem sektorju

9. 10. 2018

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS) je pripravil anketo za zaposlene v zasebnem sektorju, s katero želijo pri delavkah in delavcih preveriti stanje pravic, ki izhajajo iz zakonov in kolektivnih pogodb, stanje socialne varnosti, zadovoljstvo z razmerami (plačo, regresom, odnosi na delovnem mestu …) in njihovo pripravljenost za sindikalno aktivnost.

SOPS je na tri delodajalske organizacije naslovil pobudo za izboljšanje kolektivnih pogodb, ki urejajo plače, dopuste, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ipd. za več kot 140 tisoč zaposlenih v zasebnem sektorju, za uspeh pobude pa potrebuje tudi širšo podporo.

Vzemite si zato nekaj časa za izpolnitev ankete »Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih v zasebnem sektorju«, saj boste s tem pomagali SOPS pri pogajanjih z delodajalci in k dvigu ravni pravic, plač in drugih prejemkov v zvezi z delom.

Share