Pripombe ZSSS o predlaganem davčnem paketu

1. 8. 2019

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je danes na Ministrstvo Republike Slovenije za finance naslovila dopis, v katerem smo strnili naše pripombe na predloge zakonov s področja dohodnine in davkov.

Dopis, v katerem smo strnili naše pripombe na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zdoh (EVA 2019-1611-0033), na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zddp (EVA 2019-1611-0002) in na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od osvojitve izvedenih finančnih instrumentov se osredotoča predvsem na zaščito zaposlenih z najnižjimi prihodki, nasprotujemo razbremenjevanju najbogatejših in poslabševanju položaja srednjega razreda. Dopis v celoti si lahko preberete tu: Pripombe ZDOH in ZDDP.

Share