Podpisana Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma

8. 8. 2018

Sindikat gostinstva in turizma Slovenije (SGIT) sporoča, da je bila, po dolgih in napornih pogajanjih, danes vseeno podpisana Kolektivna pogodba za panogo gostinstva in turizma. Zaposlenim v panogi prinaša regres v višini 1000 evrov, ureja problematiko presežnih ur in vključuje zvišane plače iz januarskih pogajanj.

Danes 8.avgusta 2018 ob 13.uri je Sindikat GIT Slovenije skupaj s delodajalci (Turistično gostinsko zbornico Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije – Sekcijo za gostinstvo) podpisal Kolektivno pogodbo dejavnosti GIT, ki bo kot temeljni akt veljala naslednja štiri leta. Kolektivna pogodba delavkam in delavcem v panogi zagotavlja letni regres v višini 1000 evrov, ureja problematiko presežnih ur, vključuje pa tudi z začetkom leta zvišane najnižje osnovne plače. V pogodbi je Sindikatu gostinstva in turizma uspelo tudi ohraniti vse dodatke k plači, kot so bili doslej. Med temi so dodatki na minulo delo, delo na silvestrovo ter praznike in nedelje. Pogodba je sklenjena za 4 leta, torej do konca leta 2022, veljati pa bo začela po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Med bolj pomembnimi (in med pogajanji najbolj spornimi) temami velja izpostaviti problematiko presežnih ur, ki je sedaj natančno urejena; Presežne ure se bodo morale v referenčnem obdobju 6 mesecev izkoristiti ali izplačati v višini 30-odstotnega dodatka. Če se ne bodo izkoristile in izplačale, se bodo izplačale v drugem delu referenčnega obdobja v višini 45-odstotnega dodatka. Če se tudi takrat ne bodo izplačale, jih bo moral delodajalec izplačati 13. mesec, in sicer v višini 50-odstotnega dodatka.

Nova kolektivna pogodba vključuje tudi decembrski dogovor o 11- do 15-odstotnem dvigu najnižjih osnovnih plač, kar je začelo veljati s 1. januarjem. A plače v panogi so še vedno prenizke, zato sindikat po zaključku turistične sezone napoveduje vložitev predlog za pogajanja o dvigu plač v panogi gostinstva in turizma. Več o problematiki v gostinstvu in turizmu ter tudi o vsebini, ki jo prinaša nova kolektivna pogodba, si lahko preberete tu:

Po četrt stoletja brez kolektivne pogodbe – žogica je na strani delodajalcev

 

 

Share