E-novica z dne 31. 1. 2017 >> Vabilo na usposabljanje!

Delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu

Spoštovani, ker je v Sloveniji epidemija gripe, vam posredujemo informacijo Ministrstva za zdravje, kako se zaščitimo pred gripo:

Preventivni ukrepi za zaščito pred gripo in gripi podobnim boleznim:

V zadnjem tednu je število obiskov v ambulantah osnovnega zdravstva zaradi gripi podobne bolezni naraslo. Pričakujemo, da bo število obolelih v naslednjih dveh tednih doseglo vrh, zato želimo opozoriti na preventivne ukrepe, s katerimi se lahko zaščitimo pred boleznijo.

Gripa je akutna virusna bolezen dihal, ki se zelo hitro širi. Pri nas se pojavlja predvsem v zimskih mesecih in ogroža celotno prebivalstvo, še posebno starejše ljudi, bolnike s kroničnimi srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi boleznimi ter majhne otroke in nosečnice. Vsako sezono zboli od pet do deset odstotkov prebivalcev.

Priporočila za preprečevanje širjenja bolezni :

  • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo;
  • pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno  uporabo ali   kihamo oziroma kašljamo v rokav;
  • če zbolimo in bi lahko imeli gripo, ostanemo doma;
  • redno čistimo površine in predmete z vodo in detergentom;
  • redno zračimo prostore;
  • izogibamo se prostorom, kjer se zadržuje veliko ljudi;
  • najučinkovitejša zaščita pred gripo je vsakoletno cepljenje; Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji.

Več informacij o gripi najdete na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi

Poročilo o tedenskem spremljanju gripe v sezoni 2016/2017 najdete na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi

 

 

E-novica z dne 24. 1. 2017 >> Vabilo na usposabljanje!

Obveščamo vas, da je Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu pripravila nadaljevalno usposabljanje za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu/ predstavnike svetov delavcev: KAKO UČINKOVITO SODELOVATI V POSTOPKU OCENJEVANJA TVEGANJA?

Pisna delodajalčeva listina Izjava o varnosti z oceno tveganja je temeljni element sistema varnosti in zdravja pri delu.  Ste seznanjeni z njo? Vam je dostopna? Se je delodajalec pred njenim sprejetjem posvetoval z vami? Je k oceni tveganja priložen zapisnik o posvetovanju z vami? …

Ocenjevanje tveganja je ključen trenutek za uveljavljanje interesa delavcev za varno in zdravo delo. Zapisnik o posvetovanju z delavci oz. njihovimi izvoljenimi delavskimi zaupniki o predlogu izjave o varnosti z oceno tveganja je njena obvezna priloga. Namen tega usposabljanja je svetom delavcev/delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu približati postopek ocenjevanja tveganja in jih usposobiti kako v njem učinkovito zastopati interese delavcev.

Razpis usposabljanja najdete na spletni strani Sindikalne akademije: Nadaljevalno usposabljanje članov svetov delavcev in delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja.

Termini usposabljanja so navedeni na prijavnem obrazcu. Vabimo vas, da izpolnite prijavni obrazec do 10. 2. 2017!

Lep in varen dan vam želi strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu!

Share