Reforma DA, a NE na račun socialne države in delavskih pravic!

26. 8. 2022

ZSSS je včeraj na Vlado Republike Slovenije in ministra za zdravje naslovila javni poziv, v katerem smo opozorili, da sicer nujno potrebna zdravstvena reforma ne sme posegati v načela socialne države in solidarnosti ter zmanjševati obsega in kvalitete storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

O čem sploh govorimo?

Vlada Republike Slovenije je 24. 8. 2022 na predlog ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na dopisni seji sprejela Sklep o ugotovitvi obstoja resnih motenj, ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema, in s tem izpolnitvi pogojev za določitev programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev. Vlada je sklenila, da bodo ugotovljene resne motnje podlaga za določitev vladnega programa storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in za določitev obsega sredstev.

Čeprav vladni program še ni sprejet, so sredstva javnega obveščanja 24. 8. 2022 javnosti posredovala sporočila vlade, da je treba zdravstveni sistem zaščititi in da ga bo zato vlada v skladu z julija 2022 noveliranim 4. odstavkom 63. člena ZZVZZ začela sama upravljati.

Predstavniki ZSSS v ekonomsko-socialnem svetu in v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo vsakokratne aktualne ministre za zdravje pozivali k učinkovitim ukrepom za skrajšanje nedopustno dolgih čakalnih dob in odpravo vzrokov, ki so povzročili, da več kot 130.000 prebivalcev ne more dobiti osebnega splošnega zdravnika in so jim zato nedostopne zdravstvene storitve na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja. Veseli nas, da je Vlada RS slišala naše pozive k večji učinkovitosti ukrepanja, smo pa prepričani, da nujno potrebna reforma ne sme posegati v načela socialne države in solidarnosti ter zmanjševati obsega in kvalitete storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vlado pozivamo, naj z načrtovanim interventnim vladnim programom:

  • ne zmanjša nabora in obsega pravic delavcev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prispevki, ki jih zaposleni delavci za zdravstveno zavarovanje odvajajo od svojih bruto plač, namreč solidarno zagotavljajo zdravstveno varnost tudi tistim kategorijam zavarovancev ki plačujejo nominalno nekajkrat nižje prispevke;

  • ne suspendira pooblastil organov upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v katerih so predstavniki plačnikov prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in med drugimi tudi predstavniki delavcev kot aktivnih zavarovancev;

  • ne omogoča privatizacije javnega zdravstva in obveznega zdravstvenega zavarovanja v nasprotju z javnim interesom.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije bo z vsemi legalnimi sredstvi v imenu interesa delavcev kot aktivnih zavarovancev tudi v bodoče branila javno zdravstvo in socialno državo!

Prav tako pozivamo vlado, da v okviru ekonomsko-socialnega sveta predhodno in pravočasno izvede socialni dialog pri iskanju rešitev, ki se nanašajo na storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in za določitev obsega sredstev.

Nismo edini!

Na odločitev Vlade RS so se ostro odzvali tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije. V protestnem pismu, naslovljenem na predsednika Vlade RS Roberta Goloba, so tako zapisali: “Iz sredstev javnega obveščanja smo obveščeni, da ste sprejeli odločitev, da se zaradi resnih motenj,  ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema, kot so negativno finančno poslovanje javnih zdravstvenih zavodov, dolge čakalne dobe, poslabšanje dostopnosti do primarne ravni zdravstvene dejavnosti, poslabšanje duševnega zdravja prebivalstva in padec števila novoodkritih rakavih obolenj kot posledica epidemije covida-19, izpolnjeni pogoji iz 63. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, da vlada določi programe storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredeli zmogljivosti, potrebne za izvajanje programa, in določi obseg sredstev. Torej bo minister za zdravje odločal, delil sredstva, ki jih plačujemo zavarovanci in delodajalci za zdravstvene storitev. Navedeni razlogi niso razlogi, ki bi utemeljevali izredne razmere, ki jih z vašo odločitvijo razglašate. Smatramo, da neustavno posegate v spremembe sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.”

Pismo si v celoti lahko preberete TUKAJ.

Share