SGIT napoveduje: Stavka v hotelu Diana

30. 12. 2019

Po napovedi stavke v Termah Maribor in uspešnih pogajanjih, zaradi katerih je bila stavka tam preklicana, Sindikat delavcev v gostinstvu in turizmu (SGIT) nadaljuje z obljubljenim: Kjer za delavke in delavce ni poskrbljeno, kot bi moralo biti, se stavka! 9. 1. 2020 bodo tako delo ustavili v Murski Soboti, in sicer v hotelu Diana.

Člani sindikata SGIT v hotelu Diana Murska Sobota so 27. 12. 2019, na podlagi 2. člena Zakona o stavki sprejeli »Sklep o začetku stavke«. Napoved stavke, skupaj s stavkovnimi zahtevami, je bila skladno z določbami Zakona o stavki posredovana delodajalcu.

Delavke in delavci zahtevajo:  

  • zakonsko izplačilo plač, prispevkov in potnih stroškov – delodajalec že dva meseca zamuja z izplačilom plač (v mesecu oktobru in decembru2019), tri mesece pa zamuja z izplačilom prispevkov in potnih stroškov (v mesecu oktobru, novembru in decembru 2019). Prispevki za socialno varnost v mesecu decembru 2019 (plača za mesec november) še niso poravnani;
  • izplačilo neizplačanega deleža regresa za letni dopust za leto 2019 (zaposleni so v mesecu juniju prejeli le 221 evrov regresa za leto 2019, regres po KPD gostinstva in turizma je 1.050 evra);
  • socialni dialog – Boštjan Serec je svojo funkcijo direktorja nastopil 25. oktobra 2019. Kljub zaprosilu sindikata v družbi in SGIT Slovenije preko prokuristke Jasne Klepec in tajništva družbe,  direktor sindikata ni sprejel,  sindikat tudi ni prejel  njegovih službenih kontaktov. Zaposleni se z direktorjem v času od meseca oktobra do 27.12.2019  še prav tako niso spoznali in ne sestali. Takšen odnos kaže na popolno ignoranco zaposlenih in  sindikata. Socialni dialog v družbi ne poteka.

Delavkam in delavcem v hotelu Diana izražamo polno podporo v njihovih prizadevanjih!

Napoved stavke v hotelu Diana (sporočilo za javnost) 

pismo podpore stavkajočim – osnutek

Stavke vendarle ne bo!

*Pomembno! 6. januarja je iz Murske Sobote prišla novica, da stavke ne bo, saj so bila usklajena vsa nerešena vprašanja, in sicer: izplačilo plač s povračili stroškov se od 1. 1. 2020 opravi v skladu z zakonom (do 18. v mesecu za pretekli mesec); prispevki za november 2019 se poravnajo v dveh delih (prvi del je plačan 6. 1. 2020, drugi del 15. 1. 2020); preostali del regresa za letni dopust za 2019 se izplača v štirih obrokih od februarja 2020 dalje; direktor do 20. januarja 2020 skliče zbor delavcev ter predstavi vizijo in strategijo nadaljnjega poslovanja družbe; stavka, ki je bila predvidena, se ustavi.

V sindikatu gostinstva in turizma so ob tem povedali, da je vse omenjeno dokaz, da misli vodstvo družbe resno z reševanjem nastale problematike, navsezadnje že potekajo pogovori z novim lastnikom objekta, in če bo tu dosežen dogovor, bo delo v hotelu lahko nemoteno steklo.

Share