Zdaj gre zares! – Sindikat delavcev gostinstva in turizma napovedal stavko

17. 12. 2019

Izvršni odbor sindikata ZSSS, Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije, Sindikat družbe Terme Maribor je včeraj sprejel sklep o začetku stavke. V nadaljevanju delimo več informacij o napovedi stavke in stavkovnih zahtevah:

Stavka se bo začela:

  • V hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor, 24. 12. 2019 ob 7. uri, in sicer v glavni recepciji hotela, trajala pa bo do sprejetja sklepa stavkovnega odbora o prenehanju stavke oziroma do sklenitve sporazuma med sindikatom družbe in upravo HBP d. o. o.
  • V hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, 25. 12. 2019, ob 7. uri, in sicer v glavni recepciji hotela, trajala pa do sprejetja sklepa stavkovnega odbora o prenehanju stavke oziroma do sklenitve sporazuma med sindikatom družbe in upravo TERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, rekreacija, d. o. o.
  • V hotelu Ibis Styles Maribor City Center, Volkmerjev prehod 7, Maribor, 26. 12. 2019, ob 7. uri, in sicer v glavni recepciji hotela, trajala pa bo do sprejetja sklepa stavkovnega odbora o prenehanju stavke oziroma do sklenitve sporazuma med sindikatom družbe in upravo TERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, rekreacija, d. o. o.
  • V UNI Youth Hostel, Volkmerjev prehod 4, Maribor, 27. 12. 2019, ob 7. uri, in sicer v glavni recepciji hostla, trajala pa bo do sprejetja sklepa stavkovnega odbora o prenehanju stavke oziroma do sklenitve sporazuma med sindikatom družbe in upravo TERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, rekreacija, d. o. o.
  • V hotelu Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Pohorje, 28. 12. 2019, ob 7. uri, in sicer v glavni recepciji hotela, trajala pa bo do sprejetja sklepa stavkovnega odbora o prenehanju stavke oziroma do sklenitve sporazuma med sindikatom družbe in upravo HBP d. o. o.
  • V gostilni Pri treh ribnikih, Ribniška ulica 9, Maribor, 29. 12. 2019, ob 7. uri, in sicer v glavni recepciji, trajala pa bo do sprejetja sklepa stavkovnega odbora o prenehanju stavke oziroma do sklenitve sporazuma med sindikatom družbe in upravo TERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, rekreacija, d. o. o.
  • 30. 12. 2019 na vseh zgoraj navedenih lokacijah

Stavka bo trajala do sprejetja sklepa stavkovnega odbora o prenehanju stavke oziroma do sklenitve sporazuma med sindikatom družbe in upravo TERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, rekreacija, d. o. o. in upravo HBP d. o. o.

Stavkovne zahteve

Nov plačni model

Z januarjem prihodnje leto bo v navedenih družbah okoli 70 odstotkov zaposlenih prejemalo minimalno plačo. Vodstvo je seznanjeno, da zdajšnja ureditev s spremembo zakona o minimalni plači ruši vsa plačna razmerja, saj je osnovna od I. do vključno VI. tarifnega razreda določena nižje od minimalne plače. Sindikat je vodstvo večkrat pozval k uskladitvi in predstavitvi novega plačanega modela, vendar se to ni zgodilo.

Pojasnila v zvezi z izčrpavanjem družbe

Prodaja posameznih enot družbe Terme Maribor – nazadnje prodaja gostilne Pri treh ribnikih, o čemer sindikat in svet delavcev nista bila niti obveščena. Delavci in delavke so zaskrbljeni glede svojih zaposlitev, ustreznih pojasnil pa ne dobijo.

Socialni dialog

Najprej je bila odpovedana kolektivna podjetniška pogodba. Delodajalec vedno znova prekliče pogajanja za podjetniško kolektivno pogodbo, kar pomeni, da socialnega dialoga med sindikatom in delodajalcem praktično ni.

Pomanjkljiva organizacija dela v hotelu Habakuk

V navedenem hotelu dela veliko manj ljudi, kot bi bilo treba za normalen potek dela. Manjkajo vodje služb na najpomembnejših področjih. Zato obstaja problematika z organizacijo delovnega procesa in pri zagotavljanju pravic delavk in delavcev iz naslova delovnega časa. Tudi po večkratnih pozivih sindikata po normalizaciji razmer, od vodstva družbe nismo dobili odgovorov.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma si prizadeva za splošen dvig plač delavk in delavcev v obeh panogah. V nasprotnem primeru pa ni izključena še kakšna napoved stavke.

Stavkovni odbor ima pristojnosti, da se z delodajalcem pogaja o omenjenih stavkovnih zahtevah. V skladu z zakonom o stavki morajo stavkovni odbor in predstavniki delodajalca, ki mu je napovedana stavka, od dneva napovedi stavke in med njo poskušati sporazumno rešiti nastali spor. Zato stavkovni odbor poziva vodstvo družbe k takojšnjim pogovorom in izpolnitvi stavkovnih zahtev.

Pravica do stavke je ustavna pravica. Zakon o stavki v okviru svojih določb med drugim določa, da nihče nima pravice, da bi delavkam in delavcem preprečil sodelovanje v stavki. Če bodo prisotni takšni primeri, bo stavkovni odbor takoj obvestil pristojnega sekretarja v območni organizaciji ZSSS, sindikat dejavnosti in tudi medije.

Pismo podpore ZSSS stavki je mogoče prebrati tukaj.

Share