Sindikat Tuš napovedal opozorilno stavko

22. 12. 2023

Po neuspešnih pogajanjih z vodstvom podjetja Tuš v torek, 19. decembra 2023, na katerih so sindikalni pogajalci skušali doseči izpolnitev zahtev o dvigu osnovne plače na višino letošnje minimalne plače in njeno letno usklajevanje z zakonsko določeno minimalno plačo in inflacijo, so se delavke in delavci združeni v sindikatu Tuš odločili za opozorilno stavko.

V sindikatu Tuš so na torkovih pogajanjih z vodstvom podjetja Tuš dosegli ponovno uvedbo nekaterih dodatkov, v panožni kolektivni pogodbi pa se bodo sindikati in delodajalci dogovorili tudi o matični poslovalnici kot kraju opravljanja dela za zaposlene, ki bo nato opredeljena v aneksu k pogodbi o zaposlitvi  »Uspeli smo se dogovoriti še, da po novem letu začnemo pogajanja za podpis podjetniške kolektivne pogodbe, ki bo uredila tudi leta 2022 odvzete dodatke. Uprava bo izmenovodjem in poslovodjem za čas pogajanj namenila začasne dodatke v višini 50 evrov bruto, dogovorjeni pa smo tudi o izvedbi izobraževanj glede nadlegovanja in mobinga,« je povedala predsednica sindikata Tuš Mirjana Janjić, ki je poudarila, da so zadovoljni, da je uprava podjetja prisluhnila nekaterim njihovim zahtevam, a tudi razočarani, ker ni imela posluha za njihove glavne zahteve glede dviga plač.

Njihova prvotna zahteva je bila dvig osnovne plače prodajalcev na 1450 evrov bruto, na koncu so bili pripravljeni pristati tudi na dvig osnovne plače na višino letošnje minimalne plače – 1203,36 evrov,  in zavezo k vsakoletnem usklajevanju osnovne plače z zakonsko določeno minimalno in inflacijo. A podjetje Tuš je ponudilo zgolj 1120 evrov bruto, kar bi ob upoštevanju letošnje inflacije pomenilo, da bi prihodnje leto še vedno prejemalo tudi do 100 evrov pod minimalno plačo, kljub temu, da realiziran promet podjetja dosega nove rekorde.

»V trgovinski panogi delamo večinoma ženske, trenutne plače pa nam ne zagotavljajo ekonomske neodvisnosti. Čeprav vsak dan garamo za tri in ustvarjamo milijonske prihodke za podjetje, naša delovna sila kot kaže ni vredna niti minimalca. Prepričane smo, da je edino sprejemljivo, da osnovne plače niso nižje od minimalne plače, na višino katere so preračunani tudi minimalni življenjski stroški. Upoštevati je treba še inflacijo, ki je v preteklem letu znašala več kot 10 odstotkov, s tem da so se cene hrane, najemnin in ogrevanja povišale še za nekaj odstotkov več. Plače ne bi smele biti minimalne v nobeni panogi ali podjetju, kaj šele v Tušu, zato ne pristajamo na to, da delavci prejemamo doplačilo do minimalne plače,« je bila ostra sindikalna zaupnica Suzana Ačko Bobovec. Sindikat je po njenih besedah dobro organiziran, deluje demokratično in široko vključuje članstvo v poslovalnicah, ki je že seznanjeno s potekom stavke in zahtevami sindikata.

Stavkovne zahteve Sindikata Tuš:

DVIG OSNOVNE PLAČE: Zahtevamo dvig osnovne plače tako, da bo osnovna plača prodajalca znašala najmanj 1.203,36 evra in se redno usklajevala z vsakoletnim dvigom minimalne plače in inflacijo.

PLAČILO STAVKE: Zahtevamo nadomestilo plače za čas stavke v višini plače, ki bi jo stavkajoči delavci prejeli, če bi delali.

Potek celodnevne opozorilne stavke

Opozorilna stavka se bo v poslovalnicah Tuša začela v soboto, 30.12.2023, ob 6.00 uri in se prekinila ob 21.00 uri istega dne. Stavkajoči bodo stavkali na svojih delovnih mestih. Stavka bo potekala na ravni celotnega podjetja, torej v vseh poslovalnicah. Sindikat bo v vseh poslovalnicah poskušal organizirati stavkovne straže, da ne bo prihajalo do kršenja stavke ali stavkokaznih aktivnosti – odprtja poslovalnic. Stavka bo prenehala s sporazumom med delodajalcem in sindikatom ali s sklepom sindikata.

Vodstvo podjetja in nadrejene opozarjajo, da je pravica do stavke vsakemu delavcu in delavki zagotovljena s slovensko ustavo. Delodajalec delavkam in delavcem ne sme preprečiti, da bi sodelovali v stavki, niti udeležbe ne sme sankcionirati. Prav tako delodajalec med stavko ne sme zaposlovati novih delavcev ali stavkajočih nadomeščati z uporabo agencijskih ali študentskih delavcev.

Opozorilna stavka v poslovalnicah Tuša bo potekala v soboto, 30.12.2023, od 6.00 do 21.00 ure.

Stavkajoče delavke in delavci ne potrebujejo nobenega dovoljenja nadrejenih za odsotnost zaradi udeležbe na stavki, niti jim ni treba podpisovati kakršnihkoli dokumentov. Če bo stavka ovirana z nezakonitimi sredstvi, oziroma če bo izveden kakršenkoli pritisk na stavkajoče, bo stavkovni odbor po besedah Andraža Malija, koordinatorja Cedre, ustrezno reagiral z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev in z obvestilom javnosti preko medijev.

Zahtevajo boljše delovne pogoje in varnost za delavke in delavce

A splošne zahteve gredo še dlje od tega, v sindikatu zahtevajo tudi splošen dvig kvalitete delovnih pogojev in večjo varnost za delavke in delavce. V Tušu in trgovinski panogi nasploh se namreč še naprej veča tudi intenzivnost dela, s čimer je povezanih vse več bolniških odsotnosti, kar še dodatno obremenjuje delavke in delavce, ki morajo nadomeščati odsotne.

»Vse težje je dobiti dopust, ker nas je tako malo, da je nadomeščanje skoraj nemogoče. Zaradi premalo zaposlenih na izmeno podjetje zaposlene prav tako premešča z oddelka na oddelek, brez kakršnegakoli uvajanja ali usposabljanja. Zaradi tega smo v soboto 16. 12. izvedli akcijo Ne delam za 3!, ki je pomenila dan solidarnega dela po pravilih. Delavke in delavci Tuša smo v soboto zato koristili malico, ki nam pripada, z delom pričeli in končali ob uri ter vse delovne naloge opravljali tako, da smo upoštevali določila varovanja zdravja in varnosti pri delu. S tem smo zdravje in dobro počutje sebe in svojih sodelavcev postavili na prvo mesto. Izkazalo se je, da delati po pravilih ni enostavno. Pritiski zaradi velikega prometa in robe, ki jo je potrebno razdevati in zložiti, so bili ogromni in uspeli smo zato, ker smo bili med seboj solidarni, podporo pa so nam izkazali tudi kupci,« je poudarila Ljiljana Jovanović, koordinatorica odbora za skupno dobro Sindikata TUŠ. S solidarnim delom po pravilih nameravajo nadaljevati še naprej, skupaj s panožnim sindikatom Sindikatom delavcev trgovine Slovenije.

Dejavnost trgovine potrebuje več delavcev

V sindikatu poudarjajo, da potrebujejo več zaposlenih po poslovalnicah in na izmeno, o čemer so se tudi pogajali z upravo. Če podjetje ne more zagotoviti dodatnih delavk in delavcev, potem zahtevajo skrajšanje delovnika ob sobotah, da se razbremeni tiste, ki so trenutno zaposleni v trgovinski panogi. »Včasih je bil poklica trgovca cenjen, plače so bile zelo dobre, sedaj pa nas je kapital psihično in fizično izčpral, poklic je podcenjen, s takimi plačami pa delavke in delavci ne morejo preživeti. Dvig osnovnih plač na višino letošnje minimalne in ponovni obračun dodatkov bi podjetje po njihovih besedah stali 400 tisoč evrov letno, kar je za 1600 zaposlenih v podjetju navaden drobiž in precej sramotno, če upoštevamo, da so imeli v lanskem letu skoraj pol milijarde evrov prihodkov iz poslovanja. Stavka je torej nujna in upam, da se bodo delavcem in delavkam Tuša v prihodnjem letu pridružili tudi zaposleni v drugih trgovskih verigah panoge, ki kuje ogromne dobičke na zaposlenih, njihovih žuljih in njihovemu zdravju. Končno bomo temu enkrat odločno rekli Ne!« je novinarsko konferenco sklenila Mojca Stropnik, območna sekretarka ZSSS Savinjske regije.

Miha Poredoš

Zahtevajo dvig osnovnih plač, vrnitev dodatkov in več delavcev na izmeno

Share