30 let ZSSS – Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti

24. 9. 2020

Kaj?

Predstavljamo novo tematsko številko Delavske enotnosti, glasila ZSSS, ki smo jo sicer napovedali že letos spomladi, pa morali njen izid zaradi izbruha novega koronavirusa nato prestaviti: Šestega in sedmega aprila leta 1990 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal prvi kongres Zveze svobodnih sindikatov Slovenije po geslom »Zame gre, za moje delo, znanje in pravičnost!« Kongres je pomenil zaključek več kot dveletnih razprav med članstvom o tem, kakšno sindikalno organizacijo potrebujejo. Nekaj desetletij pozneje vaša in naša ZSSS praznuje svoj trideseti rojstni dan.

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti z naslovom »30 let ZSSS« izide 1. oktobra 2020.

Zakaj?

Ker je tako častitljivo obletnico treba proslaviti. Ker bi z njo radi izpostavili pomen našega dela (na vseh ravneh organiziranja!) ter članom, članicam in tistim, ki to šele utegnejo postati, pokazali pomembnost sindikalnega dela in boja – včeraj, danes in jutri. Ker delamo veliko in dobro, pa to premalokrat na glas povemo. Ker je nujno pokazati, da smo sindikati široko vpeti v družbo ter pomembni na marsikaterem področju življenja in dela naših članov in članic, delavk in delavcev, mladih in starejših. Ker nikakor nismo zaprašen ostanek preteklosti, ampak zelo pomemben del sedanjosti in še pomembnejši del prihodnosti.

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/43-09-175, in sicer do 25. septembra 2020.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

 

Share