ABC zakonodaja za sindikaliste

5. 4. 2018

Celje, 5. april 2018

Namen seminarja:
Seznaniti člane sindikatov o razlogih za nastanek in razvoj samostojne pravne veje delovnega prava, njene vpetosti v pravni red, ki velja v EU in RS. Slušatelji se tudi seznanijo z drugimi predpisi, ki vplivajo na urejanje pravic iz delovnega razmerja.

Seminar priporočamo:
• Novo izvoljenim predstavnikom sindikata
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s široko paleto predpisov, ki vplivajo na delovna razmerja.
• Prepoznavajo zapletenost pravnega reda.
• Se bežno seznanijo z najpomembnejšimi predpisi.

VSEBINA:
1. UVOD
Razlogi in razvoj delovnega prava
Za koga velja ZDR-1 in kaj ureja?
2. Kako so urejene pravice obveznosti in odgovornosti za delavce v  javnem sektorju
3. Predstavitev poglavij ZDR-1
4. Razmerje med ZDR-1 in ZSin, ZKolP in ZST
Delavske pravice in sindikat
Vloga sindikata pri sprejemanju kolektivnih pogodb
Stavka kot skrajnje sredstvo pri zagotavljanju  ekonomsko socialnega položaja delavcev
5. Nadzor nad izvajanjem delovno pravne zakonodaje
Vloga sindikata
Inšpekcijski nadzor
6. Kako vplivajo drugi zakoni na oblikovanje in uveljavljanje pravic iz ZDR-1
ZDR-1 in OZ, ZGD, ZFPPIPP, ZIZ in KZ
7. Razmerje med delovnim in socialnim pravom
8. Reševanje sporov
Alternativno reševanje sporov
Sodno reševanje sporov

Metode:
• Predstavitev
• Razprava in odgovori na vprašanja

Gradiva:
• Gradivo
• PPT

Trajanje:
6 šolskih ur

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev (ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade)

Predavatelji:
Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje pri ZSSS

Prijave:
Prijavite se s spodnjo prijavnico do 29. marca 2018 na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali na ZSSS, Izobraževanje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si/.

Kotizacija:

45 EUR za člane ZSSS in 90 EUR za nečlane.

Prijavnica na seminar ABC zakonodaja za sindikaliste, Celje, 5. 4. 2018

Razpis seminarja ABC zakonodaja za sindikaliste, Celje, 5. 4. 2018

Share