Aktualno: Delavska enotnost krepi svoje vrste!

11. 8. 2022

Delavska enotnost je edini redni periodični delavski časopis pri nas, ki nepretrgoma izhaja od novembra 1942 – sprva občasno, od leta 1945 pa kot sindikalni tednik –, in prav letos zaznamuje osemdesetletnico svojega delovanja.

Danes je Delavska enotnost glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki je izdajanje prevzela leta 1997, izhaja pa dvakrat mesečno v revialni obliki. V njej spremljamo zlasti dogajanje v ZSSS, v njenih sindikatih dejavnosti, območnih organizacijah in sindikalnih podružnicah. Popisujemo položaj delavstva in različne sindikalne boje ter objavljamo pravne in druge strokovne nasvete. Poročamo tudi z raznih posvetovanj, okroglih miz, novinarskih konferenc in drugih sindikalnih dogodkov in na njenih straneh prinašamo še marsikaj drugega.

Že več let, od leta 2014 naprej, izhajajo tudi posebne tematske številke Delavske enotnosti, s katerimi bralstvu kritično, poglobljeno in angažirano predstavljamo pomembne, kompleksne sindikalne, delavske, družbene, ekonomske ipd. teme, povezane s tem, kar ZSSS počne in predstavlja, in s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Delavsko enotnost berejo članice in člani sindikatov dejavnosti ZSSS, sindikalne zaupnice in zaupniki, pa tudi številni drugi, ki jih tako ali drugače zanima kritičen in poglobljen delavski, sindikalni pogled na stanje stvari. Brez lažne skromnosti: v slovenskem medijskem prostoru je Delavska enotnost unikat. Takega relevantnega in širokega sindikalnega, delavskega branja ni mogoče najti nikjer drugje.

Krepimo svoje vrste!

Delavska enotnost pa želi zdaj okrepiti svoje vrste, in sicer v svoje nekajglavo uredništvo vabimo novega sodelavca oziroma sodelavko.

Iščemo osebo, ki ima že nekaj izkušenj z novinarskim in/ali publicističnim delom, ki je navajena delati v skupini in so ji blizu delavske ter sindikalne teme, obenem pa redno spremlja aktualno družbeno, politično ipd. dogajanje v Sloveniji in po svetu.

Iščemo osebo, ki ji dobro teče beseda, ki zna torej pisati in tudi (občasno) fotografirati, ki ji je blizu delo z ljudmi na terenu in ki bo zraven sodelovala tudi s sindikati dejavnosti ZSSS ter z našimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, obenem pa gleda širše in je – ob ustrezni tehnični in vsebinski podpori – pripravljena prispevati in/ali urejati tudi vsebine za spletno stran ZSSS in za naša družbena omrežja.

Vse zainteresirane vabimo, naj se nam do vključno ponedeljka, 15. avgusta 2022, oglasijo na elektronski naslov de@sindikat-zsss.si in pošljejo zraven svoj življenjepis ter primerek ali dva svojega dosedanjega novinarskega ali publicističnega dela.

Zanima nas sklenitev rednega delovnega razmerja, podrobnosti (obseg, način, potek ipd.) sodelovanja pa bomo s kandidatom oziroma kandidatko opredelili naknadno.

Share