ALI RES MISLIJO, DA BOMO TIHO? SKUPAJ V BOJ!

17. 9. 2010

Delo do 65. leta starosti? Malo delo z več revščine? Nižje odpravnine? Krajši odpovedni roki? Ali res mislijo, da bomo tiho?

Share