Čakanje na delo v času odpovednega roka

9. 6. 2020

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

»Koronakriza« je prinesla nekaj dilem glede instituta čakanja na delo. Pri odreditvi čakanja na delo izhajamo iz 138. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki pravi, da v primerih, ko delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Pri tem je delavec upravičen do 80-odstotnega nadomestila, izračunano od povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev, se je pa dolžan odzvati na poziv delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve. Gre za začasno nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, namen instituta pa je ohranitev zaposlitve.

Pri soočanju s »koronakrizo« in posledicami »slabega« poslovanja družb so žal realnost tudi številne prekinitve delovnih razmerij. Pri tem pa opozarjamo naslednje: Če odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga dobi delavec, ki je na začasnem čakanju na delo, institut čakanja ne delo ne izpolnjuje več namena, saj ohranitev zaposlitve s podano odpovedjo ni več dosežena. Zaradi vročene odpovedi in spremembe položaja delavca, ki je sedaj v fazi prenehanja zaposlitve, se spremeni tudi višina nadomestila plače, in sicer: če delavec v času odpovednega roka ne dela, je upravičen do nadomestila plače v skladu s 137. členom ZDR-1 v višini 100-odstotnega nadomestila plače.

Tanja Krstova, služba pravne pomoči ZSSS

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share