Davki, konkurenčnost in produktivnost – Posnetek okrogle mize ZSSS je že dostopen na spletu

2. 2. 2024
Danes je bil v Domu sindikatov v Ljubljani dan za okroglo mizo o davkih, na kateri smo razmišljali o slovenskem davčnem sistemu, obdavčitvi dela in kapitala pri nas, o morebitni davčni reformi (ki morda bo ali pa tudi ne), o tem, kaj z davki želimo kot družba (in česa nočemo), o tem, zakaj razni »davčni odpustki« delodajalski strani v preteklih letih niso prinesli inovacijskega preboja in podobno.

Na okrogli mizi so sodelovali Lidija Jerkič, predsednica ZSSS, ekonomist in profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti Rok Spruk, nekdanji generalni sekretar na ministrstvih za finance in delo Tilen Božič ter sindikalisti Jakob Počivavšek (KSS Pergam), Branimir Štrukelj (KSJS – Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije) in Andrej Zorko (ZSSS), ki je dogodek tudi povezoval.

Sodelujoči so se med drugim strinjali, da morebitna davčna reforma (čeprav vabila za sodelovanje pri pripravi izhodišč sindikati še nismo dobili oziroma v tem trenutku (še) ni zaznati, da bi bili predstavniki delavstva kakorkoli pomembni pri razpravi o tem, kakšne davke imamo pri nas) ne sme poseči v socialno državo in da je ob morebitni razbremenitvi plač treba najti tudi nadomestne vire za proračun. Poudarili so tudi, da bi moral biti cilj davčne reforme ohranjati visoko kakovost življenja v Sloveniji, pri čemer je seveda treba nujno upoštevati, da zdravstvo, sociala, šolstvo, kultura in drugi družbeni podsistemi za svoje delovanje potrebujejo določena sredstva, zato bi morali kot družba morali natančno vedeti, kaj bomo z davčnimi prihodki počeli. Tako je nujen nov družbeni dogovor na več področjih, kot je zgolj in samo davčna reforma, je med drugim izpostavila tudi predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Dotaknili pa so se tudi dejstva, da so bile vse davčne reforme od leta 2010 dalje pisane na kožo delodajalcev. Medtem ko se je stopnja davka od dohodkov pravnih oseb zniževala, pa se produktivnost ni povečala, inovacijskega pospeška ni bilo, je dejal ekonomist Rok Spruk in med drugim povedal, da so davčne reforme v smislu popuščanja delodajalcem vodile v katastrofalno poslabšanje kakovosti vodenja podjetij.

Sicer pa si je celotno okroglo mizo, z vsemi vpogledi in besednimi intervencijami govork in govorcev, mogoče ogledati tukaj:

Vabljeni!

Video Miha Poredoš

Share