Delamo – kaj?

21. 5. 2020

Namen seminarja:

Namen je seznaniti udeležence z delovanjem ZSSS in sindikatov dejavnosti, predstaviti vpetost sindikatov v družbo, predstaviti področja delovanja. Predavateljica bo razložila kje in kako delujejo sindikati, kaj so aktualni dosežki sindikatov in kaj sindikati lahko naredijo za člane. Dobili bodo odgovor, kaj ima član od sindikata. Pa tudi, kaj lahko član naredi za sindikat.

Predava:

Lidija Jerkič

Termin:

Ljubljana, 21. maj 2020

Kotizacija:
45 evrov za člane, 90 evrov za preostale

Share