Delavsko soupravljanje

18. 5. 2017

Ljubljana, 18. maj 2017

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov z osnovami delavskega soupravljanja, zakonodajno podlago, vlogo in odgovornostmi sveta delavcev ter s pomenom in načini sodelovanja med svetom delavcev in sindikatom.

Seminarje priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• novoizvoljenim sindikalnim predstavnikom
• predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si.

Kotizacija: 25,00 EUR

Share