Delavstvo naj ne bo na slabšem! O obračunavanju neobdavčenega zneska povračila stroškov prevoza na delo in z dela

23. 2. 2023

V okviru pogajanj o spremembah davčne zakonodaje, zlasti pa v okviru usklajevanj sprememb in dopolnitev uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, smo na ZSSS večkrat izpostavili potrebo po rešitvi položaja, ki je nastal zaradi razlage finančnega urada v povezavi z zaokroževanjem števila kilometrov med običajnim prebivališčem delavka oziroma delavca in mestom opravljanja dela. Zaradi omenjene razlage je namreč precejšnje število zaposlenih delavk in delavcev mesečno prikrajšano pri povračilu potnih stroškov.

Tako ministrstvo za finance pozivamo, da nemudoma pristopi bodisi k spremembi omenjene odredbe bodisi spremeni razlago, in sicer na način, da delavci in delavke ne bodo več prikrajšani pri povračilu potnih stroškov.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja namreč v določbi 3. člena določa neobdavčeno višino povračila stroškov prevoza na delo in z dela na podlagi kilometrine. V davčno osnovo iz delovnega razmerja se tako ne všteva povračilo do višine 0,21 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delavčevega običajnega prebivališča.

Pri tem se postavlja vprašanje, na kakšen način je zaokroženo število kilometrov med prebivališčem in mestom opravljanja dela za posamezni dan prisotnosti. Iz razlage finančnega urada, objavljene na spletni strani Združenja delodajalcev Slovenije, namreč izhaja, da se pogoj polnega kilometra upošteva pri vsaki opravljeni poti in ne na mesečni ravni. Pri čemer opravljeno pot pri zaokroževanju na polni kilometer deli na posamezno smer in ne upošteva prihoda in odhoda na delo oziroma obeh smeri kot celoto  (primer: ena smer 5,9 km in druga smer 5,9 km se po razlagi finančnega urada zaokroži na 5 km + 5 km = 10 km in ne kot celota 5,9 km + 5,9 km = 11,8 km oziroma 11 km).

Delodajalci lahko število kilometrov in končni znesek povračila kilometrine izračunavajo na drugačne načine (za posamezno smer, za obe smeri skupaj, na dnevni ali pa na mesečni ravni), vendar pa morajo na razliko zneska med svojim načinom obračuna in obračunom, kot ga razlaga finančni urad, obračunati davke in prispevke.

V primeru, da se želijo podjetja izogniti zapletenemu obračunu in ugotavljanju razlik, ki nastanejo na podlagi uporabe različnih metod obračuna in zaokroževanja zneskov ter uporabljajo metodo, kot je v razlagi finančnega urada, pa to pomeni, kot že navedeno, da so delavci oziroma delavke prikrajšani pri končnem mesečnem izplačilu povračila stroškov za prevoz na delo in z dela ter prejemajo nižji znesek izplačila. Prikrajšanje pri izplačilu povračila stroškov iz tega naslova pa je na mesečni, še bolj pa na letni ravni, lahko precejšnje.

V ZSSS smo zato prepričani, da namen uredbe, vključno z njeno razlago, ni in tudi ne sme biti prikrajšanje delavk in delavcev pri povračilu potnih stroškov, kar omenjena razlaga finančnega urada omogoča. Zato tudi pozivamo ministrstvo za finance, da poskrbi za ustrezne spremembe.

foto Josh Appel/Unsplash

Share