Dobro je vedeti: novi protikoronski ukrepi, ki se jih moramo držati

12. 11. 2021

Kakorkoli obračamo, število okužb z novim koronavirusom v naši državi strmo narašča, nezadržno pa se zato polnijo tudi bolnišnične kapacitete, ki že v »mirnih časih« (niti kadrovsko niti prostrsko) niso neomejene. Vlada je v ta namen z odlokom uvedla nove ukrepe, ki naj bi zajezili naraščanje okužb, večinoma pa začnejo veljati danes, 8. novembra.

Ne glede na to, kaj si o omenjenih ukrepih mislimo – vprašanje je, ali bodo dovolj učinkoviti in ali so sleherniku dovolj prijazni (če je denimo v šolah zapovedno nošenje točno določenega tipa mask, bi pričakovali, da bo država dostop do njih staršem maksimalno olajšala ali pa jim jih celo brezplačno razdelila, ne pa da se sprašujejo, kako in kje jih bodo dobili), prepoved javnih shodov pa, ugibamo, v prvi vrsti leti na proteste –, jih je vseeno dobro poznati.

Danes so torej začeli veljati strožji ukrepi glede izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), nošenja mask, javnega zbiranja, odpiralnega časa gostinskih lokalov. V ponedeljek, 15. novembra, pa se spreminjajo tudi pravila o sistemu samotestiranja za šolarje in dijake, ki bo po novem obvezno.

Pogoj PCT

Izpolnjen je, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od dokazil o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju. Starost oseb, ki morajo izpolnjevati pogoj PCT, se zniža s 15 na 12 let.

Maske

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih je obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2. Maske iz blaga niso več dovoljene.

Šole

Maske so med poukom obvezne za vse učence od 6. leta, dijake, študente in zaposlene. Obvezna je kirurška maska ali maska tipa FFP2, maske iz blaga niso več dovoljene.

Maska pa med drugim ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, za vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojitelja ter za višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala. Maska tudi ni potrebna za osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena. Prav tako maska ni potrebna za učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta ter za osebe, ki izvajajo športno vadbo. Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Prav tako ni potrebna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Gostinski lokali

Za vstop v lokal je obvezno izpolnjevanje PCT. Strežba je mogoča le gostom ter gostjam v sedečem režimu, in sicer med 5. in 22. uro. Določeno je največje število oseb v lokalu. Obratovanje gostinskih lokalov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno.

Trgovine

Trgovine morajo za vsakega obiskovalca oziroma obiskovalko zagotoviti najmanj deset kvadratnih metrov površin, ob vhodu v trgovino pa mora pisati, koliko ljudi je lahko naenkrat v trgovini.

Zbiranje ljudi

Zbiranje je dovoljeno le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno so prepovedane vse javne prireditve, javni shodi, slavja, praznovanja in poročne slovesnosti.

Javne kulturne prireditve

… so dovoljene le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask. Med uporabniki mora biti eno sedišče prosto. Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Javne športne prireditve

.. so dovoljene le na prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask. Med uporabniki mora biti eno sedišče prosto. Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Verski obredi

Udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT, uporabljati zaščitne maske in vzdrževati medsebojno razdaljo 1,5 metra.

»Ponoven razrast števila okuženih zbolelih je pričakovana posledica nespoštovanja ukrepov za preprečevanje bolezni covid-19. Nedosledno uveljavljanje in nespoštovanje priporočenih ukrepov, zanemarjanje nujne skrbnosti in pomanjkljiv nadzor so pripeljali do ponovnih razlogov za razglasitev epidemije. Sindikati smo in ponovno pozivamo k uvajanju ukrepov, ki bodo zaščitili zdravje delavcev in delavk pri delodajalcu, za zagotavljanje posebne zaščitne opreme in ustrezen nadzor, hkrati ponovno pozivamo k uvajanju dela od doma, kjer je to v sporazumu z zaposlenimi mogoče. Enako varnost je treba zagotoviti tudi potrošnikom pri uporabi storitev v trgovinah, salonih, gostinskih lokalih in drugje, če ne gre drugače, s strogim in doslednim nadzorom,« je pred dnevi dejala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Samotestiranje v šolah

V ponedeljek, 15. novembra pa začne veljati obvezno samotestiranje v šolah: to bo obvezno za vse učence in učenke osnovne šole ter dijake in dijakinje, potekalo bo v šoli, in sicer trikrat tedensko. Samotestiranja ne bo treba izvajati tistim, ki izpolnjujejo pogoje PCT, in še nekaterim skupinam. Študenti, ki niso cepljeni ali preboleli, bodo samotestiranje tudi v prihodnje izvajali v izobraževalni instituciji, obenem pa bo obvezno in bo od 15. novembra dalje tudi zanje potekalo trikrat na teden. Učencem, dijakom in študentom pa od omenjenega datuma naprej pripada 15 hitrih antigenskih testov mesečno za samotestiranje.

Novo: Vlada 11. novembra izdala nov odlok

Vlada je objavila nov odlok, ki uveljavlja spremembe glede začasnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom

Odlok je bil v uradnem listu objavljen v četrtek 11. novembra, tako da spremembe veljajo od petka, 12. novembra, naprej.

 • Med drugim je vlada odločila, da pogoja PCT ni treba izpolnjevati uporabnikom storitev uresničevanja individualne verske duhovne oskrbe, obenem pa morajo odslej tudi verski uslužbenci pri opravljanju individualne duhovne oskrbe uporabljati zaščitne maske, doslej so bili našteti med izjemami.
 • Prav tako odlok določa obvezno izdajo potrdila v primeru presejalnega testiranja s hitrim antigenskim testom.
 • Odlok določa tudi pogoje za samotestiranje za učence, dijake ter otroke in mladostnike, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov. »Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj,« je zapisano v odloku. prav tako je v odloku že od prej zapisano, da testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode, ustanovljene za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče. V novem odloku je zapisano, da se v takem primeru samotestiranje opravi v domačem okolju. Dodali so še dva nova odstavka, in sicer: za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje; učencem in dijakom iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo. Za učence, dijake, otroke in mladostnike v zavodih za vzgojo in izobraževanje oziroma učence, ki so vključeni v posebne programe, ter za študente oziroma udeležence izobraževanja odraslih opravljen test HAG za samotestiranje, ki ga opravijo zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa oziroma študija, šteje za izpolnjen pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih.
 • Vsi izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo. Nov odlok določa, da morajo pri tem obvezno upoštevati priporočila NIJZ.
 • Novo točko so dodali tudi v člen o začasni omejitvi gostinske dejavnosti. Točka določa odgovorno osebo, ki je odgovorna za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT v trgovskih centrih in na novo določa pogoje izvajanja sejemske in kongresne dejavnosti.
 • Odlok spreminja tudi pogoje za izvajanje javnih kulturnih prireditev (17. člen), ki so odslej dovoljene izključno s sedišči, ob nošenju mask in ob izpolnjevanju pogoja PCT, a odslej tudi na odprtih površinah. Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih prireditvah še vedno nista dovoljena, je pa dovoljena za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, ki jim prav tako ni treba nositi mask, morajo pa izpolnjevati pogoj PCT.
 • Odlok tudi razširja vrsto oseb pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki lahko napotijo osebo na testiranje s testom PCR. Doslej je veljalo, da v primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje testirana oseba obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki jo napoti na test PCR. Zdaj pa lahko oseba obvesti tudi »izvajalca zdravstvene dejavnosti iz predpisa, ki ureja mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2.« Do PCR-testa brez napotitve bodo po novem upravičeni vsi, ki pred odvzemom brisa predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega (HAG) testa za samotestiranje. Kot dokazilo med drugim šteje fotografija pozitivnega rezultata testa (dodano 14. 11. 2021)
 • Prav tako je vlada sprejela spremembe odloka glede pogojev vstopa v državo zaradi zajezitve in obvladovanja koronavirusa. V odloku sta dve ključni spremembi, in sicer: starost otroka, ki lahko vstopi v Slovenijo brez pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v spremstvu ožjega družinskega člana, se uskladi z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in se z dopolnjenih 15 let zniža na 12 let; izrecno je določeno, da hitri test za samotestiranje ne velja kot dokazilo za vstop v Slovenijo. Izpolnjevanja pogoja testiranja torej ni mogoče dokazovati s testom HAG za samotestiranje. Ta sprememba začne veljati v ponedeljek, 15. novembra 2021.

Izjeme

 • PCT-pogoja ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše;
 • Brez PCT-pogoja lahko oseba otroka do 12. leta starosti oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, pospremi tudi k izvajalcu zdravstvene dejavnosti;
 • Učencem in dijakom PCT-pogoja ni treba izpolnjevati pri prevozu z javnim potniškim prometom, osebam, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in državo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, pa je brez PCT-pogoja dovoljena oskrba na bencinskih servisih;
 • Brez PCT-pogoja je mogoče tudi cepljenje proti covidu-19 ali gripi in testiranje na novi koronavirus, vstop v humanitarna skladišča in dostop do poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi v nasprotnem primeru nastale pravne posledice;
 • Brez izpolnjenega PCT-pogoja je mogoč tudi dostop do sodišč, a ukrepe v tem primeru določi predsednik vrhovnega sodišča. Tudi stranke prodajaln z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami ter farmacevtskimi in toaletnimi potrebščinami, lahko vstopajo brez PCT-pogoja, a mora biti v prostoru zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov na stranko. Prodajalne znotraj trgovskega centra ne sodijo v to izjemo.

Še niste članica ali član sindikata?

Poiščite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share