Dobro je vedeti: Vlada s torkom sprošča nekatere ukrepe

14. 12. 2020

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprostila nekatere ukrepe, sprejete za zaustavitev širjenja novega koronavirusa, in sicer v štirih epidemiološko ugodnih regijah omejitev gibanja med občinami, v vseh statističnih regijah pa izvajanje higienske nege, cvetličarne, avtopralnice, kemične čistilnice, bančne in zavarovalniške storitve.

Vlada je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje o številu okužb glede na štirinajstdnevno incidenco na 100.000 prebivalcev po posamezni statistični regiji Slovenije v obdobju med 27. 11. in 10. 12. 2020 so epidemiološko najbolj ugodne statistične regije:

 • Gorenjska,
 • Obalno-kraška, 
 • Osrednjeslovenska,
 • Goriška.

Za prebivalce navedenih regij se delno sprosti omejitev gibanja med občinami. Gibanje je tako omejeno na območje celotne regije, kjer imajo osebe prebivališča in ne več na posamezno občino. Pogoj je, da ima oseba na mobilnem telefonu naloženo in stalno aktivirano mobilno aplikacijo #OstaniZdrav (gre za pogoj, ki sproža kar nekaj vprašanj, odgovori nanje pa niso enoznačni, op. ur.). Izjema velja tudi za športno-rekreativne dejavnosti.

Še vedno pa tudi v teh regijah veljajo ostale omejitve, torej omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter popolna prepoved zbiranja.

Odlok začne veljati 15. decembra 2020 in velja do vključno 23. decembra 2020.

Sproščeno izvajanje določenih dejavnosti

Vlada je izdala spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se omogoča sproščanje izvajanja določenih dejavnosti.

S spremembami odloka se v vseh statističnih regijah se sproščajo

 • cvetličarne,
 • avtopralnice,
 • kemične čistilnice,
 • izvajanje higienske nege (razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in podobnih postopkov),
 • poleg bančnih in zavarovalniških storitev se sproščajo tudi druge finančne storitve.

V statističnih regijah

 • Gorenjska,
 • Obalno-kraška, 
 • Osrednjeslovenska in
 • Goriška.

se dodatno dovoljuje:

 • prodaja oblačil in obutve v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno,
 • odprtje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo oblačila in obutev, pri čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno; prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo športno opremo in prodajaln z motornimi vozili.

Pri izvajanju vseh dejavnosti je potrebno dosledno upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in določila drugih odlokov ter higienska priporočila s strani ministrstva za zdravje.

Ta odlok začne veljati 15. decembra in velja do vključno 23. decembra 2020.

Omogočeno izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu

Vlada je izdala tudi Odlok o omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije, s katerim je omogočeno izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu in določa obveznosti potnikov in izvajalcev javnega prevoza.

Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu, dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z žičniškimi napravami se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Dodatno: Gre pri vezavi pravice do gibanja na aktivacijo aplikacije za diskriminacijo?

Na Informacijskega pooblaščenca (IP) se je danes s tem vprašanjem obrnilo veliko novinarjev in posameznikov, zaskrbljenih zaradi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 z dne 13. 12. 2020, s katerim je Vlada RS znotraj nekaterih statističnih regij neomejeno gibanje posameznikov med občinami dopustila le posameznikom z naloženo in stalno aktivirano mobilno aplikacijo #OstaniZdrav. Ker se zastavlja vprašanje, ali nova ureditev pomeni diskriminacijo vseh tistih, ki si aplikacije ne morejo naložiti, ker nimajo ustreznih pametnih telefonov, je IP prejete prijave odstopil v reševanje Zagovorniku načela enakosti, o skrbeh posameznikov glede posledic odloka za njihove temeljne pravice pa seznanil Varuha človekovih pravic. Vprašanje zakonitosti obdelav osebnih podatkov pri tem bo IP preveril v inšpekcijskem postopku.

Namestitev same aplikacije #OstaniZdrav naj bi bila glede na zakonske določbe prostovoljna. IP je v preteklosti že večkrat opozoril, da prostovoljnost uporabe tovrstnih aplikacij zahtevajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji in EU. Tako je tudi mnenje Evropske komisije, Sveta Evrope, WHO, Evropskega Parlamenta, ob sprejemanju zakonodaje pa je to v svojem mnenju poudarila tudi Zakonodajno pravna služba Državnega zbora. Prostovoljnost uporabe oziroma ne-kaznovanje zaradi ne-uporabe sta kot pogoj določila tudi ponudnika zalednih storitev, na katerih temelji aplikacija – Apple in Google.

V tem trenutku ni mogoče v celoti oceniti, kako obsežne bodo posledice odloka na temeljne in ustavne pravice posameznikov, niti ni jasno, kaj odlok pomeni za varstvo osebnih podatkov, saj iz njega ne izhaja:
–        kako naj bi se nova ureditev sploh izvajala,
–        kako naj bi posamezniki izkazovali namestitev aplikacije,
–        kako dolgo mora biti aplikacija nameščena za izpolnjevanje pogojev iz odloka,
–        kako naj bi se zakonito in ustavno skladno izvajal nadzor nad izvajanjem te določbe odloka.

Za vpogled v mobilni telefon in preverjanje namestitve aplikacije je namreč potreben sodni nalog. Vprašanja varstva osebnih podatkov, za katera je pristojen IP, so torej le en segment sicer bistveno širše problematike posega v različne temeljne pravice.

IP ponovno poudarja, da je v demokratični družbi vedno ključno, da se pri izbiri ukrepov, s katerimi država posega v temeljne pravice posameznikov, kot je pravica do gibanja, pravica do zasebnosti, pravica do zdravja, pravica do šolanja ipd. vedno uporabi najmilejša oblika posega, s katero je mogoče učinkovito doseči zakonite učinke. Pristojnost IP je omejena na vprašanja varstva osebnih podatkov in se ne razteza na področje vseh temeljnih pravic državljanov. Vprašanje primernosti in ustreznosti posegov v ustavne pravice s strani državnih organov je naloga Varuha človekovih pravic. Zato predlagamo, da se posamezniki obrnejo nanj, glede vprašanj o diskriminaciji pa na Zagovornika načela enakosti.

Mojca Prelesnik
Informacijska pooblaščenka

(Povzeto po sporočilu za javnost)

Povzeto po gov.si

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share