Dolgotrajna oskrba naj bo del javnega, vsem dostopnega sistema – Stališče ZSSS o zakonu o dolgotrajni oskrbi

14. 9. 2020

Objavljamo stališče Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprejeto na seji predsedstva, o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi.

V dokumentu izpostavljamo, da je pri snovanju tako pomembnega sistema treba zagotoviti izvajanje pravil socialnega dialoga: »V Sloveniji smo od osamosvojitve dalje vzpostavili standard socialnega dialoga, da ni mogoča reforma socialnega zavarovanja brez soglasja socialnih partnerjev. Tudi pri obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo je nujna je usklajenost s socialnimi partnerji glede bistvenih segmentov zakona (prispevna stopnja, viri financiranja, definicija javnega interesa, uresničevanje načela solidarnosti, kvaliteta storitev, »košarica« osnovnih storitev, določitev pogojev za izvajalce dolgotrajne oskrbe…). Na zakon čakamo deset in več let, na tisoče starejših čaka na namestitev v domovih za starejše, na tisoče jih čaka na storitve pomoči na domu, zato je nujna takojšnja vzpostavitev dela pogajalske skupine socialnih partnerjev, ki lahko nemudoma prične z delom. Predložen zakon je lahko osnova za iskanje skupnih kompromisnih rešitev. Zakon pa naj določi, da resorno ministrstvo o izvajanju zakona enkrat letno poroča Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS)«. Prav tako smo mnenja, da v javni obravnavi ne sme biti neusklajen predlog zakona, obenem pa mora predlog jasno definirati javni interes na področju dolgotrajne oskrbe. Pomembno je, da obvezno zavarovanje prebivalstvu zagotovi dejansko dostopnost zadostnih storitev v javni mreži izvajalcev dolgotrajne oskrbe, medtem ko mora biti izvajanje storitev zagotovljeno z delavkami in delavci, ki imajo sklenjeno redno delovno razmerje. Zakon mora poskrbeti, da bodo delovna mesta v okviru javne oskrbe kakovostna in dostojno plačana. Zakon naj tudi določi zadostne in trajnostne vire financiranja pravic do storitev dolgotrajne oskrbe, obenem pa je nujna natančnejša določitev pravic zavarovancev in elementov za določanje cen storitev.

»Na ZSSS bomo pozorno spremljali potek pogajanj in z vsemi sredstvi sindikalnega boja vztrajali pri tem, da se zakon sprejme. ZSSS je ob obravnavi teh stališč odločilo, da ne odstopa od zahteve, da se neto plače delavcev ne smejo znižati zaradi morebitnega dodatnega prispevka, ter da morajo biti storitve dolgotrajne oskrbe del javnega, vsem enako dostopnega sistema. Na ZSSS bomo pozorno spremljali potek pogajanj in z vsemi sredstvi sindikalnega boja vztrajali pri tem, da se zakon sprejme«, še med drugim sporočamo.

Stališče ZSSS o zakonu o dolgotrajni oskrbi je v celoti dostopno tukaj.

Preberite še:

Dolgotrajna oskrba naj bo izključno javna!

Share