Ob svetovnem dnevu dostojnega dela ZSSS sporoča: Dostojno delo mora postati prioriteta

7. 10. 2020

Sedmega oktobra obeležujemo svetovni dan dostojnega dela, ki ga je leta 2008 razglasila Mednarodna konfederacija sindikatov (ITUC).

Dostojno delo ne pomeni le dostojnega plačila, temveč delavkam in delavcem zagotavlja tudi varno in zdravo delovno okolje in možnost sindikalnega povezovanja ter spodbuja posameznikov osebni razvoj, v času izbruha novega koronavirusa pa je še toliko bolj pomembno.

Pojav nalezljivega virusa je, kot smo videli v prejšnjih mesecih, življenja delavk in delavcev po vsem svetu obrnil na glavo. Ko je svet »ostal doma«, so ga pri življenju obdržali pogosto premalo plačani zdravstveni delavci in delavke, pa zaposleni v socialnem varstvu in skrbstvu, v trgovinah, v živilski dejavnosti, čistilke, komunalni in poštni delavci, vozniki, raznašalci hrane, učitelji, policisti ter drugi. Spomladi smo jim dali veliko priznanje in jim bili nadvse hvaležni za opravljeno delo. Pa se bodo pogoji, v katerih delajo, plačilo, ki ga dobijo, pravice, ki jih imajo ipd. vendarle spremenili na bolje?

Epidemija razkrila negotov položaj številnih 

Epidemija bolezni covid-19 je prav tako razkrila že na sploh izjemno negotov in nestabilen položaj številnih delavk in delavcev, ki so aktivni znotraj različnih prekarnih oblik dela, obenem pa gre za skupine delavstva, ki so pri snovanju interventnih ukrepov marsikje ostale spregledane.
Tudi pri nas tako kot po svetu beležimo velik porast pri brezposelnosti mladih in tudi starejših, realna nevarnost pa je, da se bo prekarnost v svetu dela samo še povečala. Zato je zahteva po dostojnem delu danes izjemno pomembna ter po svoje tudi radikalna. Pomeni zahtevo po varnem in zdravem delovnem okolju, po dostojnem plačilu, varnih zaposlitvah, po tem, da nobena družbena skupina pri interventnih protikoronskih ukrepih ne sme biti spregledana, kliče pa tudi po gospodarski obnovi v času koronakrize ter po naložbah v nova dostojna delovna mesta. Dostojno delo mora postati glavno izhodišče za pogled naprej in za konkretne ukrepe, ki morajo slediti, in sicer tako na evropski kot nacionalni ravni.

Ob današnjem svetovnem dnevu dostojnega dela delimo tudi sporočilo Evropske konfederacije sindikatov (Etuc), katere del je ZSSS:

Tri področja za dostojno delo 

Etuc opozarja na tri pomembna področja, ki jih moramo nasloviti za zagotovitev dostojnega dela.

  • Ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest 
    V Evropski konfederaciji sindikatov si bodo v prihodnjih mesecih prizadevali za povečanje sredstev oziroma investicij v zdravstvo in socialne zadeve. Zaščititi želijo delavke in delavce, ki jih je in jih bo v prihodnje še prizadela koronakriza. Obsežna sredstva – 750 milijard evrov iz načrta za okrevanje in 1800 milijard evrov iz prihodnjega proračuna EU – morajo biti usmerjana tudi v ohranjanje ter ustvarjanje novih delovnih mest.
  • Pošteno plačilo  
    28. oktobra bo Evropska komisija predstavila svoj predlog ureditve sistema minimalne plače in kolektivnih pogajanj, 4. novembra pa bo predstavila zavezujoča pravila za plačno transparentnost. Ti predlogi bi lahko pomenili pomembne korake k bolj poštenemu plačilu.
  • Pravice za prekarne delavce in delavke
    V EU obstajajo številne iniciative, ki opozarjajo na pomanjkanje pravic za delavke in delavce, ki delajo kot samozaposleni ali prek različnih platform (gre za poslovne modele, ki s pomočjo sodobne tehnologije optimizirajo organizacijo dela in stroške, obenem pa ponujajo storitve, kot so dostava hrane, prevoz, čiščenje ipd.). Prav tem delavkam in delavcem moramo omogočiti socialno varnost ter dostojno delo, ki jim ga trg sam brez ustrezne regulacije ne bo mogel ponuditi.

https://www.youtube.com/watch?v=FBwNzPZjWX0&feature=emb_title

Share