Dobro je vedeti: kako in za koliko se bodo zvišali zneski družinskih in socialnih transferjev

24. 2. 2022

V obdobju januar – december 2021 so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 4,9 odstotka. V tem deležu se bodo s 1. marcem 2022 zvišali tudi zneski družinskih in socialnih transferjev ter meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do njih. Več v nadaljevanju.

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov bo tako v povprečju 1104,33 evra mesečno na osebo: najnižji otroški dodatek bo znašal 21,36 evra, najvišji pa 147,35 evra.

Državno štipendijo bo mogoče pridobiti, če povprečni mesečni dohodek v družini ne presega 713,91 evra na družinskega člana oziroma članico. Najnižji osnovni znesek državne štipendije bo 37,60 evra za mlajše od 18 let oziroma 75,19 evra za starejše od 18 let, najvišji znesek pa 102,05 evra za upravičenca do 18. leta starosti oziroma 204,09 evra za upravičenca, starejšega od 18 let.

Do subvencije malice v šoli bodo upravičeni tisti učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 591,22 evra, cenzus za subvencijo kosila pa je določen nižje, in sicer pri 401,58 evra na družinskega člana.

4,9-odstotna inflacija bo vplivala tudi na višino preživnin, dodatkov za nego otroka, dodatka za veliko družino, na pomoč ob rojstvu otroka, na sredstva za materialne stroške za otroka v rejništvu, plačilo dela rejniku, na dodatek za pomoč in postrežbo, na plačilo za izgubljeni dohodek, starševski dodatek, subvencijo za študentsko prehrano, invalidnino, nadomestilo za brezposelnost in še nekatere druge pravice.

Zaradi uskladitve prejemnikom socialnih transferjev ni treba oddajati nove vloge. Tisti, ki pa so do zdaj presegali cenzus za pridobitev določene pravice, a ga po uskladitvi ne več, pa morajo oddati novo vlogo.

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka bosta s 1. aprilom 2022 ustrezno višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Višji bodo tudi zneski izredne denarne socialne pomoči, zneski pogrebnine in posmrtnine.

Osnovni znesek minimalnega dohodka bo usklajen tako, da bo znašal 421,89 evra. Nov znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka (denarna socialna pomoč) bo začel veljati 1. aprila 2022, kar pomeni, da velja za vloge, vložene marca, oziroma za odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki se bodo iztekle marca.

Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo bo po novem 620,18 evra, najvišja višina varstvenega dodatka za samsko osebo pa 198,29 evra.

Patricija Vidonja, svetovalka ZSSS za enake možnosti, starševstvo in socialna zavarovanja,

foto Micheile Henderson/Unsplash

Še niste članica ali član sindikata?

Poiščite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share