ZSSS pozdravlja odločitev poslancev in poslank državnega zbora, ki so ponovno podprli novelo zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)

7. 11. 2023

Na ZSSS pozdravljamo današnjo odločitev poslank in poslancev državnega zbora, da ponovno podprejo spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), a delo še zdaleč ni končano!

Državni zbor je po vetu državnega sveta danes potrdil novelo zakona o delovnih razmerjih, ki izboljšuje položaj izkoriščanega delavstva. Kot smo že večkrat poudarili: zakon o delovnih razmerjih je za pravice delavk in delavcev velikega pomena. Pravkar potrjene spremembe tako med drugimi urejajo problematiko zlorabe opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, neučinkovito varstvo delavskih predstavnikov in predstavnic, pravico agencijskih delavcev do ustreznejšega nadomestila, uvajajo pravico do odklopa in oskrbovalski dopust.

Seveda smo si sindikati želeli še več in bolje za vse delavke in delavce v Sloveniji, a korak v to smer je danes storjen. Ne moremo pa mimo dejstva, da je marsikateri sindikalni predlog na koncu prestavljen v drugi krog pogajanj o ZDR-1. Tu velja posebej izpostaviti krajši polni delovni čas, pri čemer je sindikalni predlog bistveno bolj ambiciozen kot prostovoljni 30-urni delovnik, saj predlagamo skrajšanje 40-urnega delovnika za vse.

Odprta je ostala tudi določba o obveznem 48-urnem počitku delavca vsaj enkrat mesečno, pomembno je tudi znižanje kvote agencijskih delavcev na 15 odstotkov. Poleg tega je ostalo odprto delo od doma. Med sindikalnimi predlogi je tudi novo poglavje zakona, ki bi urejalo plačni sistem za vse zaposlene, vsekakor pa z urejenimi minimalnimi standardi za zasebni sektor. Eden od predlogov, ki ga še imamo, je tudi registracija pogodb o zaposlitvi z namenom, da se preveri njihova zakonitost, saj opažamo, da so nemalokrat sklenjene pod ravnjo pravic iz zakonov oziroma kolektivnih pogodb.

Sindikati smo ves čas konstruktivno sodelovali na pogajanjih in bomo tudi v nadaljevanju. Pričakujemo dolga in naporna pogajanja v drugem krogu, predvsem pa ponoven in odgovoren premislek delodajalskih organizacij, ki bo pomenil vrnitev za pogajalsko mizo. Socialni dialog je predpogoj za pravično, napredno in uspešno družbo, česar se zagotovo zavedajo tudi delodajalske organizacije. Želimo torej si, da se kmalu usedemo za pogajalsko mizo z željo po dialogu in sodelovanju ter s konkretnimi in realnimi predlogi, ki bodo v dobrobit vseh.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS

Share