E- publikacija za punce: Se odločaš o svoji poklicni poti – Razmišljaj po svoje!

5. 9. 2017

E-publikacija: »Se odločaš o svoji poklicni poti – Razmišljaj po svoje!« je namenjena mladim dekletom na pragu izbire poklica oziroma študija in jih nagovarja, naj stopijo na plin in drzno razmišljajo o svoji poklicni poti ter se pri tem ne omejujejo s stereotipnimi prepričanji o moških in ženskih poklicih.
Prihodnost dela je nepredvidljiva, težko je napovedati kateri so tisti poklici, ki bodo najbolj iskani. Večina trenutno deficitarnih poklicev (npr. tehnični poklici, kot so inženirji strojništva in elektrotehnike, računalniških znanosti ter drugih naravoslovnih ved, poklici v kovinarstvu, gradbeništvu, elektrotehniki, prometu, gozdarstvu, …) so bolj kot ne tradicionalno oz. tipično moški.

E-publikacija v angleškem jeziku (glej spodaj) združuje inspiracijske zgodbe uspešnih žensk iz držav Zahodnega Balkana, ki so drzno sledile svojim sanjam in se pri izbiri poklica niso ozirale na družbene norme in pričakovanja, temveč so si zgradile uspešno kariero v bolj moških poklicih in dejavnostih. Prinaša tudi predstavitev nekaterih področij naravoslovja in tehnike, z njimi povezanih poklicev in izobraževalnih programov ter predstavlja nabor inovacij, ki so spremenile svet in so jih izumile ženske.

Publikacija je nastala v okviru projekta »BALANCE – Spreminjanje tradicionalne miselnosti skozi kolektivne pogodbe na zahodnem Balkanu – vloga socialnih partnerjev pri usklajevanju dela in družine ter enakosti spolov«, ki ga sofinancira Evropska Unija in v katerem kot partner sodeluje tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, nosilec projekta pa je Združenje delodajalcev Slovenije.

E-publikacija: »Se odločaš o svoji poklicni poti – Razmišljaj po svoje!«

Share