Ekonomija za sindikaliste

14. 5. 2020

Namen seminarja:

Namen seminarja je sindikalne zaupnike seznaniti z osnovnimi ekonomskimi koncepti in ključnimi pojmi, ki jih potrebujejo za svoje sindikalno delo in lažje spremljanje dogajanja v družbi, gospodarstvu in na ravni podjetja. Na podlagi praktičnih primerov seznaniti in usposobiti udeležence za sindikalno delo v podjetju, za pogajanja o usklajevanju plač tako na ravni dejavnosti kot tudi na podjetniški ravni.

Predavata:

Ljubo Cvar in Irena Vidic

Termin:

Ljubljana, 14. maj 2020

Kotizacija:
45 evrov za člane, 90 evrov za preostale

Share