Pred Evropsko agencijo za delo prvi primeri izkoriščanja napotenih delavcev ali kaj ima s tem Slovenija

16. 10. 2019

Evropska konfederacija sindikatov (Etuc) bo v teh dneh novi Evropski agenciji za delo (European Labour Authority – Ela) v preiskavo poslala prvih devet primerov zlorab napotenih delavcev. Med temi primeri jih je kar pet, pri katerih so bili delavci na delo v tujino napoteni iz Slovenije.

Etuc in Evropska zveza gradbenih in lesnih delavcev (EFBWW) sta pred začetkom delovanja Evropske agencije za delo – zagnali jo bodo danes –, objavila podrobnosti o devetih primerih, ki jih bodo vložili v njen urad za nujno preiskavo. Pri tem gre za zlorabe sto ranljivih delavcev, ki so bili napoteni v Nemčijo, Avstrijo in na Dansko. Med njimi je kar pet primerov povezanih s Slovenijo, v štirih primerih pa so bili delavci napoteni na delo iz Poljske, Češke, Bolgarije in Slovaške.

Primeri vključujejo najbolj tipične in razširjene oblike zlorab napotenih delavcev: ti so praviloma plačani bistveno manj kot lokalni delavci, nimajo plačanega dopusta in bolniške odsotnosti, podjetja, ki delavce napotujejo, pa so pogosto le poštni nabiralniki in se izogibajo plačevanju davkov ter prispevkov za socialno varnost.

Evropska agencija za delo

Sindikati so se uspešno borili za spremembe pravil EU, da bi zagotovili enako plačilo in pravice napotenih delavcev. Nova evropska agencija za delo bo po mnenju Evropske konfederacije sindikatov imela ključno vlogo pri zagotavljanju njihovega odločnega spoštovanja.

Ustanovitev Ele je predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker napovedal že septembra 2017, kot del evropskega stebra socialnih pravic, formalni začetek njenega delovanja pa je, kot rečeno, napovedan za danes. Ela bo uveljavljala pravila zaposlovanja EU, vključno s tistimi, ki pravijo, da morajo delavci, poslani začasno iz kakšne države EU, prejeti enako plačo in imeti enake pogoje kot lokalni delavci. Odbor Ele sestavljajo predstavniki sindikatov, delodajalcev in nacionalnih vlad.

Namestnik generalnega sekretarja Evropske konfederacije sindikatov Per Hilmersson, predstavnik sindikata v upravnem odboru Ele, je ob najavi akcije napovedal, da »številni napoteni delavci že dvakrat izgubljajo: ne le, da so prisiljeni, da bi našli delo zunaj doma zaradi nesprejemljive neenakosti v plačah v Evropi, ampak se potem zdijo premalo plačani in so jim odvzete osnovne pravice«. Delodajalci jih zatirajo ter s socialnim dampingom ustvarjajo dobičke »na račun ranljivih delavcev in zaupanja javnosti v svobodo gibanja,« je še opozoril Hilmersson.

Werner Buelen iz EFBWW pa je ob tem poudaril žalostno dejstvo, »da so napotitve in prosti pretok ustvarili veliko industrijo, ki je koristila izkoriščanju delavcev z lažnimi podjetji, lažno samozaposlitvijo in se opirala na lokalno nepoznavanje sistemov socialne varnosti, pokojnin, zdravstva in drugih prispevkov v drugih države«.

Kdo ali kaj so »napoteni delavci«?

»Napoteni delavec« je oseba, zaposlena v državi EU, ki jo delodajalec začasno napoti na delo v drugo državo.

Sodbe Sodišča Evropskih skupnosti 2007/2008, zlasti v zadevah Laval, Viking, Rüffert in Luksemburg, so spodkopale pravice napotenih delavcev in zagovarjale načelo nediskriminacije med vsemi delavci na istem ozemlju. V letu 2018 je bila spremenjena direktiva o napotitvi delavcev, da se zagotovi enako obravnavanje delavcev.

Evropska agencija za delo bo pomagala pri reševanju čezmejnih goljufij, so prepričani sindikalisti, njena naloga je presojati resničnost navedb delodajalcev, preiskovanje kršitev in zagotavljanje, da bodo pravila upoštevana v vseh vpletenih državah.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) se kot članica Evropske konfederacije sindikatov pridružuje akciji Etuca in EFBWW (njen član je Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije).

Prijavljeni primeri

Podrobnosti primerov (v angleščini) iz Slovenije (in drugih držav) pa je mogoče najti v daljšem obvestilu za javnost Evropske konfederacije sindikatov, dostopnem tukaj: Unions refer first exploitation cases to new European Labour Authority for investigation

Z njimi se ukvarjajo tudi pri naših strokovnih službah, ki problematiko intenzivno spremljajo, delavcem in delavkam pa zagotavljajo pomoč, podporo in rešitve. Ena od njih je lahko tudi nova Evropska agencija za delo.

Share