Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in Evropska federacija sindikatov (ETUF) izražata veliko zaskrbljenost nad ravnjo socialnega dialoga v Sloveniji

2. 2. 2021

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in Evropska federacija sindikatov (ETUF) sta na vlado, ministrstvo za delo in Ekonomsko-socialni svet (ESS) naslovili pismo, katerega prevod objavljamo spodaj. V njem izražata veliko zaskrbljenost nad ravnjo socialnega dialoga v Sloveniji.

V imenu milijonov delavcev po Evropi, ki delajo v zasebnem in javnem sektorju, vam pišemo o zadevi, ki vzbuja veliko skrb. Gre za zaton socialnega dialoga v Sloveniji.

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in Evropska federacija sindikatov (ETUF) opozarjata, da se mora zagovarjanje interesov delavcev in prispevanje k dobro delujočim trgom dela z dostojnimi delovnimi pogoji in enakopravnimi družbami odvijati po vsej Evropi z aktivnim socialnim dialogom in kolektivnimi pogajanji na vseh ravneh.

Na evropski ravni ETUC in ETUF, skupaj z evropskimi delodajalskimi organizacijami sodelujejo v odborih za socialni dialog, ki jim predseduje Evropska komisija. Predstavniki obeh strani in iz vsake države članice, vključno s Slovenijo, imajo pravico sodelovati v teh odborih.

Vsi smo globoko zaskrbljeni zaradi sporočil naših slovenskih organizacij, ki prikazujejo zaskrbljujoče razmere, v katerih so sindikati in socialni dialog popolnoma prezrti. Izvedeli smo, da sta slovenska vlada in državni zbor nedavno sprejela vrsto sklepov, ki bodo trajno vplivali na socialno-ekonomski položaj delavcev in zaposlenih. Zelo zaskrbljujoče je, da te odločitve kršijo ustaljeni postopek odločanja, ki določa, da je treba tovrstne odločitve sprejeti samo v dialogu s socialnimi partnerji.

Socialnega dialoga ni mogoče obiti in nacionalne vlade se morajo s socialnimi partnerji  pravočasno posvetovati glede konstruktivnega oblikovanja in izvajanja politik.

V zadnjih treh desetletjih je socialni dialog v Sloveniji v prvi vrsti potekal prek Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), tristranskega telesa socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije. ESS je bil prostor razprav, pogajanj in usklajevanj zakonodajnih predlogov, strateških dokumentov, socialnih sporazumov in drugih pravnih aktov ter sprejemanja odločitev, ki so za družbo bistvenega pomena, predvsem na socialno-ekonomskem področju. Standardi socialnega dialoga so se skozi leta postopoma razvijali in ustvarjali občutek medsebojnega zaupanja med socialnimi partnerji.

Ne moremo pristati na to, da slovenske politične oblasti poskušajo namerno izključiti socialne partnerje, suspendirati socialne sporazume, se izogniti socialnemu dialogu in spodkopati njegove temelje. Da bi to preprečili in obrnili novo stran, vas pozivamo, da ustavite nedavne prakse in se vrnete k tridesetletni tradiciji aktivnega sodelovanja socialnih partnerjev pri vprašanjih povezanih s trgom dela in socialnimi zadevami v splošno dobro vaše države, vključno z njeno delovno silo.

S spoštovanjem,

Luca Visentini

Generalni sekretar EKS

Luc Triangle

Generalni sekretar IndustriAll Europe

Oliver Roethig

Generalni Sekretar UNI Europa

Jan-Willem Goudriaan

Generalni Sekretar EPSU

Livia Spera

Generalni Sekretar ETF

Kristijan Bragason

Generalni Sekretar EFFAT

Tom Deleu

Generalni Sekretar EFBWW

Susane Flocken

Generalni Sekretar ETUCE

Unn Almu

Generalni Sekretar Eurocop

Benoit Machuel

Generalni Sekretar EAEA

Share