Sindikata Glosa (in Sviz) za ustreznejše vrednotenje dela v kulturi

13. 1. 2023

Sindikata Glosa in Sviz sta danes enotno opozorila na zaostajanje plač zaposlenih v kulturnem sektorju ter posledično vse večje pomanjkanje kadra v javnih kulturnih zavodih. Obenem sta pozvala k pogajanjem za odpravo plačnih nesorazmerij in ministrstvo za kulturo k takojšnjemu dialogu.

Sindikalna konferenca kulturnih organizacij Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa sta danes pripravila skupno sporočllo za javnost, v katerem sta opozorila na zaostajanje plač zaposlenih v kulturnem sektorju ter posledično vse večje pomanjkanje kadra v javnih kulturnih zavodih. Slednje se kaže v močno oteženem delovanju zavodov, kar njihova vodstva že skušajo reševati na različne načine, po informacijah članstva zlasti s stalno prekomerno obremenitvijo obstoječega kadra.

V aktualni koalicijski pogodbi je zapisano zagotovilo, da bo ministrstvo za kulturo ponovno postalo zaščitnik in zaveznik kulture, sogovornik vseh akterjev na področju kulture. A realnost, s katero se soočata oba reprezentativna sindikata na področju kulture, je povsem nasprotna. Ministrica za kulturo Asta Vrečko se na posredovane dogovorjene predloge sprememb in posamezne pozive sindikatov sploh ne odziva.

Njena molk in pasivnost v obdobju številnih pobud in intenzivnih prizadevanj za odpravo plačnih nesorazmerjih med poklici oziroma zaposlenimi v javnem sektorju Svizu in Glosi predstavljata razlog za veliko zaskrbljenost, posledice (ne)ravnanj aktualnega vodstva ministrstva za kulturo pa bodo le še znova in dodatno prizadele kulturne delavke in delavce.

Sindikata tako opozarjata na podplačanost zaposlenih tako v umetniškem in strokovnem delu kulture kot pri podpornih poklicih, zato je nujno takoj pristopiti k pogajanjem in odpraviti plačna nesorazmerja. Tudi zaposleni v kulturi se lahko poslužujejo skrajnih sindikalnih ukrepov (denimo stavke), vseeno pa reprezentativna sindikata upata, da to ne bo potrebno in bo mogoče o nastalih napetostih in neenakostih vzpostaviti takojšen dialog z ministrstvom za kulturo.

Share