Izguba zaposlitve, brezposelnost in zaposlovanje

12. 9. 2019

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti udeležence z vsemi postopki v primeru izgube zaposlitve, vključno z delom Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi; s pravicami in obveznostmi brezposelnih oseb; programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja in ostalimi možnostmi podpore pri iskanju zaposlitve, vključno z delom v tujini.

Predavatelj:
Goran Lukić

Termin:
Ljubljana, 12. september 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Razpis seminarja

Prijavni obrazec

Urnik

Share