Dobro je vedeti: Izredni dopust zaradi osebnih okoliščin

16. 9. 2020

Kdaj zaposlenemu pripada odsotnost iz dela zaradi osebnih okoliščin?

Poleg običajnih okoliščin, kot so denimo koriščenje letnega dopusta, bolniška odsotnost in odsotnost na dela prost dan, je delavec upravičen do odsotnosti z dela tudi zaradi osebnih okoliščin.

Odsotnost mora delavec koristiti ob nastanku dogodka oziroma okoliščine, zaradi katera potrebuje odsotnost z dela.

Zakonska podlaga za odsotnost z dela

Zakon o delovnih razmerjih določa minimalne pravice za delavke in delavce, torej minimalno število dni, ko lahko delavec koristi dneve odsotnosti zaradi osebnih okoliščin.

Podrobneje pa je lahko to urejeno tudi z drugim zakonom, kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali s splošnim aktom delodajalca, ki lahko določajo dodatne dni, ko je delavec lahko upravičeno odsoten z dela.

Po določilih zakona o delovnih razmerjih ima delavec v zasebnem sektorju pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ 7 delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin.

Ob vsakem primeru lahko delavec koristi en dan odsotnosti, medtem ko je v kolektivnih pogodbah lahko določenih več dni odsotnosti.

Primeri, ko je delavec lahko odsoten:

  • lastna poroka,
  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
  • hujša nesreča, ki zadane delavca,
  • spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan …

Povzeto po Skei

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share