Javni poziv ZSSS za ureditev zdravstvenega zavarovanja delavcev migrantov

4. 11. 2010

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije prek javnega poziva, naslovljenega na premierja Boruta Pahorja, poziva vlado Republike Slovenije, da takoj ustrezno uredi zdravstveno zavarovanje za delavce migrante po poteku pogodbe o zaposlitvi. Ta problem je izjemno pereč predvsem za državljane BiH in Makedonije, za katere socialni sporazum s Slovenijo določa, da so do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti upravičene zgolj osebe iz teh držav s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije nikakor in pod nobenim pogojem ne pristaja na to, da so delavci in delavke žrtve neusklajene in nekakovostne zakonodaje, zato pričakuje takojšnje ustrezno ukrepanje.

Ko državljan BiH ali Makedonije, ki nima stalnega bivališča v Sloveniji, poskuša uveljaviti denarno nadomestilo za čas brezposelnosti, sicer prejme odločbo o upravičenosti do tovrstnega nadomestila, vendar pa nadomestila dejansko ne bo prejel, saj mu ta pravica do spremembe meddržavnih sporazumov miruje.

Hkrati ti ljudje ne bodo zdravstveno zavarovani, saj zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da so obvezno zavarovane tiste brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo od zavoda za zaposlovanje, delavci migranti iz BiH oziroma iz Makedonije pa ga ne, saj so do njega zgolj upravičeni, a jim pravica miruje. Istočasno ta zakon dopušča možnost obveznega zavarovanja le državljanom Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Tako so delavci migranti v tem primeru v brezizhodnem položaju in dobesedno izključeni iz sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja!

Naj vas na koncu opozorimo na izjavo, ki ste jo podali medijem 28. 10. 2010, in sicer, da je primer Vegrada “v mednarodni skupnosti Sloveniji prinesel sramoto zaradi odnosa do tujih delavcev, ki komajda preživijo čez dan’. Sramota ni le Vegrad. Sramota je sistem, ki omogoča takšno izkoriščanje, tako tujih kot tudi domačih delavcev in ki jih postavlja v takšen položaj – in ki je navsezadnje oblikoval izkoriščevalsko prakso Vegrada.

Share