Javno pismo ministrstvu za delo: Opredelite se do predlogov o zamrznitvi minimalne plače!

2. 12. 2020

Delimo javno pismo, ki smo ga poslali na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in v katerem pozivamo, naj se ministrstvo nemudoma opredeli do predlogov o zamrznitvi minimalne plače, stopi v bran delavkam in delavcem ter začne spoštovati socialne partnerje in socialni dialog.

V včerajšnjih Odmevih na RTV Slovenija je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Simon Zajc, izjavil: »Osnutek PKP7 je bil danes predstavljen partnerjem v okviru strateškega svet sveta za konkurenčnost, v petek pa bo predstavljen na strokovnem svetu za turizem«.

Navedena izjava državnega sekretarja jasno kaže, da se ponavlja zgodovina oblikovanja in sprejemanja zadnjih nekaj protikoronskih paketov ukrepov. In to kljub vsem pogovorom, pregovarjanjem, obljubam, zagotovilom. Najprej gradivo prejmejo novinarji, nato se z njim seznani, s strani enega ministrstva, samo enega socialnega partnerja, delodajalce.

Sindikate se izključi. Brez besed! Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo tu ni veliko očitati, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pač. Ministrstvo za gospodarstvo je sestavi del iste vlade in razpolaga z gradivom PKP-ja, z njim seznanja socialnega partnerja v okviru svojih delovnih teles, ga vključuje v procese … ministrstvo za delo tega ne počne!

In to celo ministrstvo, katerega primarna dejavnost naj bi naj bila zaščita pravic delavcev in skrb za njihov ekonomski in socialni položaj ter skrb za socialni dialog. Vedno bolj smo prepričani, da imajo ravnanja ministrstva za delo svoj namen. In eden izmed njih je morda tudi namerno izključevanje sindikatov. Ne samo iz procesa oblikovanja in sprejemanja PKP-jev temveč tudi iz socialnega dialoga.

Spomnimo naj še, da je minister za delo na zadnjih dveh sejah Ekonomsko socialnega sveta (ESS) izrecno nasprotoval predlogu sindikatov za ustanovitev pogajalske skupine socialnih partnerjev za PKP-7. Pravila o delovanju Ekonomsko socialnega sveta, zadnji sklepi o spoštovanju let teh in uveljavljeni standardi socialnega dialoga so očitno zgolj »mrtva točka« na papirju.

Novi koronavirus je prizadel gospodarstvo, je pa hudo prizdel tudi delavce in njihove družine in je prisoten v osebnih stiskah velikega dela prebivalstva, ki se dnevno spopada s svojimi krizami. Njihovega glasu na ministrstvu za delo nočejo slišati, drugače si izključevanja sindikatov ni mogoče razlagati. Še več, kljub temu, da je minister za gospodarstvo podal javno podporo zamrznitvi minimalni plači, se ministrstvo za delo o tem ni izreklo. Ni vstopilo v bran delavk in delavcev, k varstvu njihovega ekonomskega in socialnega položaja. In ni z argumenti podprlo nasprotnega stališča.

Na tem mestu zato Zveza svobodnih sindikatov Slovenije javno poziva ministrstvo za delo, da se opredeli glede zahtev gospodarstva po zamrznitvi minimalne plače in slovenskim delavkam in delavcem sporoči svoje stališče!

Vsi dosedanji PKP-ji so na prvo mesto postavljali gospodarstvo! Čas bi bil, da se na prvo mesto postavi delavke in delavce in da se ne predlaga ukrepov, ki pomenijo poslabšanje ekonomskega in socialnega položaja delavk in delavcev, ustvarjajo neenakost ali morda celo posegajo v sistemsko zakonodajo.

Hkrati v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije napovedujemo, da bomo v zvezi s PKP7, o načinu oblikovanja in sprejemanja tako pomembne zakonodaje ter o neenakopravnem obravnavanju socialnih partnerjev ter namerni kršitvi Pravil o delovanju ESS, obvestili Evropsko komisijo.

Zahteva Evropske komisije, da se v sprejemanje ukrepov vključuje socialne partnerje v Sloveniji ni spoštovana, od česar je odvisna tudi delitev finančnih sredstev. Predvsem pa bomo v okviru organov ZSSS in sindikatov dejavnosti, članov ZSSS, pričeli s pripravami na vse oblike sindikalnega boja, vključno z generalno stavko.

Share