Kaj prinaša razširjen pogoj PCT, ki začne veljati 15. septembra?

13. 9. 2021

Objavljamo izsek iz odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki bo začel veljati v sredo. Povzetek je pripravila naša strokovna služba.

Za kaj točno gre oziroma kaj prinaša omenjeni odlok?

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uporablja se od 15. 9. 2021)

Pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran) morajo v skladu z odlokom za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.

Izpolnjevati ga morajo tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji,

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

  • osebam, ki so mlajše od 12 let,
  • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
  • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Omejitve za uporabnike ne veljajo v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:

  • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
  • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Veljavnost testa HAG in testa HAG za samotestiranje je izenačena na sedem dni.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Zoper osebo, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Sredstva za izvajanje presejalnega testiranja zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

Pripravil Matija Drmota, samostojni svetovalec za pravno področje v ZSSS

Pozor – Izjeme pri pogoju PCT!

Vlada je starostno mejo za izpolnjevanje pogoja PCT zvišala na 15 let, v veljavi pa je še nekaj drugih izjem (osveženo 17. 9. 2021):

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share