Kaj prinašajo najnovejše spremembe uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja?

6. 1. 2023

Konec lanskega leta je vlada sprejela spremembe in dopolnitve uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Povzemamo aktualne novosti.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na določitev novih višin posameznih povračil stroškov in prejemkov iz delovnega razmerja, ki so davčno razbremenjene in, ki se ne vštevajo v osnovo za plačilo davka in prispevkov za socialno varnost. Objavljene spremembe so rezultat večmesečnih pogajanj med socialnimi partnerji in vlado. K potrebi po povišanju neobdavčenih zneskov za povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja je ZSSS vsakokratno vlado pozivala že več let, tokrat pa smo v okviru pogajanj tudi uspeli. Zlasti, ker dogovorjene spremembe ne pomenijo zgolj znatnega povišanja posameznih zneskov temveč tudi predstavljajo sistemski premik pri določitvi višine nekaterih neobdavčenih prejemkov.

Namesto nominalno določenega zneska (fiksno določene višine posamičnega denarnega zneska, kot je veljalo do sedaj) so nekateri prejemki namreč po novem povezani z vsakokratno povprečno plačo zaposlenih v Sloveniji. Gre predvsem za odpravnino ob upokojitvi, jubilejne nagrade ter plačila dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju. To pa pomeni, da se bo njihova višina vsako leto spreminjala, in sicer upoštevajoč višino povprečne plače zaposlenega v Sloveniji, ki pa vsako leto raste.

Zaradi večje preglednosti smo v spodnji tabeli poskušali nazorno zajeti sprejete spremembe in dopolnitve uredbe:

Odpravnina ob upokojitvi Do višine 300 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih statističnega urada, preračunane na mesec
Jubilejna nagrada Za 10 let delovne dobe: 30 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih statističnega urada, preračunane na mesec
Za 20 let delovne dobe: 45 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih statističnega urada, preračunane na mesec
Za 30 let delovne dobe: 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih statističnega urada, preračunane na mesec
Za 40 let delovne dobe: 75 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih statističnega urada, preračunane na mesec
Solidarnostna pomoč Do višine 5000 evrov v primeru smrti delavca (delojemalca) ali njegovega družinskega člana
Do višine 2000 evrov v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca (delojemalca) ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca (delojemalca)
Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji Nad 12 ur do 24 ur: do višine 27,81 evra
Nad 8 ur do 12 ur: do višine 13,88 evra
nad 6 ur do 8 ur: do višine 9,69 evra
Terenski dodatek Do višine 5,84 evra na dan
Nadomestilo za ločeno življenje Do višine 434 evra na mesec
Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo Do višine 15 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih statističnega urada, preračunane na mesec

 

Spremembe v uredbi, ki se nanašajo na dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo so v uporabi za dohodke v januarju 2023.

Spremembe za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ter solidarnostne pomoči pa so v uporabi za izplačila po 31. decembru 2022.

Treba je omeniti še, da spremembe v uredbi določajo zgolj novo višino neobdavčenih zneskov in ne vplivajo avtomatično na dogovorjene pravice, razen v primeru, ko se določbe o višini povračil in drugih prejemkov v kolektivnih pogodbah ali internih aktih delodajalca avtomatično navezujejo na izplačila »v višini Uredbe.« Tako ostajajo v veljavi obstoječe pravice in višine povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kot jih določajo posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti, podjetniške kolektivne pogodbe ali interni akti delodajalcev ali pogodba o zaposlitvi, in sicer vse dokler se ti zneski ne spremenijo v okviru kolektivne pogodbe dejavnosti, podjetniške kolektivne pogodbe oziroma internega akta delodajalca.

Besedilo spremenjene uredbe je sicer mogoče najti na tej povezavi.

foto Micheile Henderson/Unsplash

Še niste članica ali član sindikata?

Poiščite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share