Kako je povračilo stroškov na delo in z dela urejeno v zasebnem sektorju?

22. 1. 2021

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, za prehrano med delom ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, ne določa pa njihove višine. 

Zneski povračil stroškov v zvezi z delom se določijo v kolektivnih pogodbah dejavnosti in so minimum povračil, na podjetniški ravni pa se lahko določijo bolj ugodno. Zakon o delovnih razmerjih določa, da če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom oziroma na podjetniški ravni. 

Zakon o delovnih razmerjih glede povračila stroškov v zvezi z delom določa tudi: 

  • Če delavec spremeni prebivališče in se mu zaradi tega povečajo stroški prevoza zaradi selitve, je do povečanega povračila upravičen le, če je tako določeno s kolektivno pogodbo dejavnosti ali če se tako sporazume z delodajalcem. 
  • Stroške v zvezi z delom je potrebno delavcu povrniti mesečno, v skladu z enakimi določbami,kot veljajo za plačo. 
  • Glede načina izplačevanja stroškov pa dopušča odstop od siceršnjega izplačevanja preko bančnega računa delavca, in sicer, če se s kolektivno pogodbo dejavnosti določi drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom (če organizira prevoz na delo in z dela delodajalec, organizirana prehrana ipd.).  

Vsaka kolektivna pogodba dejavnosti tako pravico kot višino povračil stroškov na delo in z dela definira nekoliko drugače. Zneski oziroma višine povračil, ki delavcem pripadajo iz naslova povračila stroškov javnega prevoza ali povračila kilometrine, pa se med kolektivnimi pogodbami dejavnosti razlikujejo.  

Davčna obravnava povračil stroškov za prevoz na delo in z dela:

Višine neobdavčenih zneskov povračil stroškov, povezanih z delom, določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo do višine stroškov javnega prevoza od običajnega prebivališča najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela oddaljeno vsaj en kilometer od delojemalčevega običajnega prebivališča. Če delavec ne uporablja javnega prevoza, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

 

Irena Vidic, strokovna sodelavka za ekonomsko področje ZSSS

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share