Kako je s podatki o opravljanju druge pridobitne dejavnosti?

2. 3. 2020

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

Na nas se je obrnil član, ki je od delodajalca dobil v podpis izjavo in vlogo o opravljanju druge pridobitne dejavnosti. Za oba obrazca je želel naše pravno mnenje o njuni ustreznosti.

Mnenje

Delavec v skladu z 39. členom Zakona o delovnih razmerjih ne sme brez pisnega soglasja delodajalca opravljati dela, ki sodi v dejavnost, ki za delodajalca pomeni konkurenco ali bi zanj lahko pomenila konkurenco. S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi se tako delavec zaveže, da svojemu delodajalcu ne bo povzročal nelojalne konkurence v času, ko je pri njem zaposlen. Iz zakona pa tudi izhaja, da potrebuje delavec soglasje delodajalca, in ga je tudi dolžan pridobiti, zgolj za opravljanje dejavnosti, ki so ali bi lahko bile za njegovega delodajalca konkurenčne, in ne za opravljanje katerokoli dejavnosti. Če gre za dejavnost, pri kateri delodajalec nima pravnega interesa za podajo soglasja, ker ne gre za konkurenčno dejavnost, njegovega soglasja delavec ni dolžan pridobivati, niti delodajalec nima utemeljenega razloga, da ga zahteva oziroma za opravljanje takšne dejavnosti s strani delavca sploh ve.

Če bi delodajalec potreboval določene podatke o delavčevem opravljanju druge pridobitne dejavnosti zaradi drugih utemeljenih razlogov, na primer z davčnega vidika ali iz razlogov uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, bi moral te razloge posebej utemeljiti. Vsakršno pavšalno zbiranje podatkov delavcev iz tega naslova namreč ni primerno.

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

So pa lahko pri tovrstnih obrazcih, ki jih delodajalec predloži delavcu, tudi določeni pomisleki. Na primer ta, ali je delavec res dolžan svojemu delodajalcu zagotoviti podatke, kje je podjetje, pri katerem bo opravljal drugo pridobitno dejavnost, registrirano. Te podatke namreč lahko pridobi sam iz evidence Ajpesa, na podlagi matične številke. Delavec pa glede na varstvo osebnih podatkov tudi ni dolžan delodajalcu sporočati podatkov o tem, ali je družbenik, delničar ipd. v družbi, kjer naj bi to dejavnost opravljal.

Matija Drmota, pravna pomoč ZSSS

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share