Kako je urejeno varstvo posebnih kategorij delavcev in zakaj je to pomembno?

21. 7. 2020

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

Zakon o delovnih razmerjih določenim kategorijam delavcev zagotavlja posebno zaščito pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Ker v zadnjem času prihaja s tega področja več vprašanj, povzemamo osnovne določbe glede zaščite posebnih kategorij delavcev.

Predstavniki delavcev:

V času opravljanja funkcije in še eno leto po njenem prenehanju delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, predstavniku delavcev v nadzornem odboru, predstavniku delavcev v svetu zavoda ali imenovanemu ali izvoljenemu sindikalnemu zaupniku. Delodajalec mora za podajo odpovedi navedenim kategorijam delavcev pridobiti soglasje sveta delavcev, delavcev, ki so predstavnika izvolili, oziroma sindikata, če gre za sindikalnega zaupnika. Varstvo ne velja v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, niti pri odpovedi s ponudbo nove ustrezne pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu.

Delavec pred upokojitvijo:

Pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je varovan delavec, ki je dopolnil 58 let starosti, oziroma delavec, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let delovne dobe. Ko delavec pogoje za upokojitev izpolni ali ko pridobi pogoje za nadomestilo plače zaradi brezposelnosti v trajanju do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, to varstvo preneha. Ta kategorija delavcev nima varstva v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ali razloga nesposobnosti. Zaščita tudi ne velja, če je delavcu odpovedana pogodba o zaposlitvi s ponudbo nove ustrezne pogodbe pri istem ali drugem delodajalcu.

Starši:

Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ali delavki, ki doji otroka do enega leta starosti. Pogodbe o zaposlitvi ne sme odpovedati niti staršem v času izrabe starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela še en mesec po izrabi starševskega dopusta. Pri tej obliki zaščite mora delodajalec tudi pred vročitvijo odpovedi iz krivdnega razloga pridobiti soglasje inšpektorata za delo.

Invalidi:

Delodajalec lahko delavcu invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi invalidnosti le po predhodnem postopku pred Komisijo za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To varstvo ne učinkuje v postopkih odpovedi iz krivdnega razloga ali odpovedi iz razloga nesposobnosti.

Pripravniki:

Delodajalec v času trajanja pripravništva ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi pripravniku. To varstvo ne učinkuje v primeru izredne odpovedi.

Matija Drmota, služba pravne pomoči ZSSS

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share