Kako je z odrejanjem karantene in nadomestilom plače?

7. 7. 2020

Vam je odrejena karantena? Vas zanima, kako je z nadomestilom plače?

Odrejena karantena je ukrep, s katerim odgovorni omejijo svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi zdravim osebam, ki so bile ali za katere sumijo, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel za boleznijo covid-19.

V katerih primerih je delavcu odrejena karantena in je upravičen do nadomestila plače?

Če je delavcu odrejena karantena, je do nadomestila plače upravičen v naslednjih primerih:

  • v primeru, ko mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu (torej zaradi prehoda meje);
  • v primeru, ko mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu (torej zaradi stika z okuženo osebo).

Je delavcu odrejena karantena po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni?

Delavci, ki zaradi odrejene karantene v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, ne morejo opravljati dela, so upravičeni do nadomestila plače:

  • če je delavcu odrejena karantena ob prehodu državne meje, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1, za primer višje sile. To pa je 50 odstotkov nadomestila plače, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače;
  • če je delavcu bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v Sloveniji, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. To je 80 odstotkov nadomestila plače.

Če je delavcu odrejena karantena, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za katerega je bila odrejena karantena.

Kakšni so pogoji za uveljavljanje te pravice?

Delavec bo moral:

  • najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene obvestiti delodajalca, da mu je bila odrejena karantena in o razlogih, na podlagi katerih mu je bila karantena odrejena;
  • najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene jo mora posredovati delodajalcu.

Povzeto po Skei

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share