Kako nagovoriti mlade? Nove metode aktiviranja novih članov

6. 11. 2018

6. november 2018, Ljubljana

Namen seminarja: Namen seminarja je udeležence seznaniti z aktualnimi kampanjami včlanjevanja mladih po svetu, pregledati, katerih metod se poslužujejo sindikati s ciljem pritegniti mlajše generacije in ugotoviti, kako poskrbeti, da po včlanitvi mladi ostanejo aktivni.

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s kanali in načini komuniciranja, ki so bližje mlajšim generacijam.
• So seznanjeni s primeri dobrih praks aktiviranja mladih – iz Slovenije in tujine.
• Znajo pravilno pristopiti k mladim in jih nagovoriti na mladim primeren način.
• Poznajo možnosti priprave aktivnosti in načinov komuniciranja s fokusom na mlajših generacijah.
• Prepoznajo potencial mladih v svojem (delovnem) okolju (podjetju) in imajo pripravljeno strategijo včlanjevanja mladih.
• Se seznanijo s priročnikom: Vključevanje mladih v sindikat in ga znajo uporabljati.

VSEBINA:
1. Sklop 1 >> Na splošno o mladih, njihovih željah, pričakovanjih, potrebah; Na primerih praks iz Slovenije in tujine razloženo, kaj mladi potrebujejo in kaj pričakujejo – prestavitev;
2. Sklop  2 >> Možnosti in pravila komuniciranja z mladimi in ostalimi potencialnimi novimi člani v kolektivu (pregled stanja, možnost organiziranja mladih, ideje …) – delo v parih ali skupinah;
3. Sklop 3 >> Izdelava strategije (kako bomo pristopili do mladih in do potencialnih novih članov, kaj jim bomo ponudili in kako jih bomo aktivirali, ko se enkrat včlanijo k nam).

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

Trajanje:
4 šolske ure

Minimalno število udeležencev:
12 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

Predavatelj:
Tea Jarc

Kratka predstavitev:
Tea Jarc je predsednica Sindikata Mladi plus, primera dobre prakse organiziranja mladih na evropski ravni. Je udeleženka več ETUC seminarjev in drugih  izobraževanj ter posvetov na temo sindikalnega organiziranja mladih, prav tako pa je v tem letu sodelovala pri pripravi Priročnika za sindikate na temo vključevanja mladih v sindikat, ki ga je izdal Sindikat Mladi plus. Samo predavanje bo slonelo na tem priročniku, prav tako pa bodo vsi udeleženci dobili svoj izvod priročnika.

Termin izvedbe:
Ljubljana, 6. 11. 2018

Kotizacija:
45 evrov za člane ZSSS in 90 evrov za nečlane ZSSS.

Prijave s polno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani https://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na https://sindeks.si/.

Prijavnica na seminar Kako nagovoriti mlade? Nove metode aktiviranja novih članov, Ljubljana, 6. 11. 2018

Urnik seminarja Kako nagovoriti mlade? Nove metode aktiviranja novih članov, Ljubljana, 6. 11. 2018

Razpis seminarja Kako nagovoriti mlade? Nove metode aktiviranja novih članov, Ljubljana, 6. 11. 2018

Share