O prvi konferenci reševalcev in urgentnih delavcev v zdravstvu

9. 10. 2019

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS), ki je del ZSSS, sporoča, da so se 1. oktobra 2019 v Logarski dolini na prvi seji zbrali člani Konference reševalcev in urgentnih delavcev, ki delujejo pod okriljem SZSSS. Predsedniki in sindikalni zaupniki reševalcev in zaposlenih v sistemu službe nujne medicinske pomoči (NMP) so v okviru razprave pripravili nabor najbolj aktualne in pereče problematike ter se dogovorili o dinamiki njenega reševanja.

Predsednik konference Denis Verdel je uvodoma predstavil uspešno širitev konference, do katere je prišlo v zadnjem času, in poročal, da so v različnih zavodih v ustanavljanju novi sindikati, kar pomeni, da se je konferenca od svoje ustanovitve v zadnjih desetih mesecih uspešno razširila. Z njeno pomočjo želijo sindikalisti predvsem opozoriti na problematiko znotraj službe nujne medicinske pomoči in na težave, s katerimi se pri svojem delu srečujejo skoraj vsi reševalci, obenem pa z vključitvijo vseh deležnikov – ministrstva za zdravje, zavoda za zdravstveno zavarovanje in zbornice zdravstvene nege – na nacionalni ravni, enotno in za vse, zagotoviti urejanje nakopičenih problemov.

Problemov je več

Med najbolj problematična področja spadajo: sočasno pokrivanje več delovišč (urgenca, nujno reševalno vozilo, dežurna ambulanta …), s čemer se reševalci v okviru svojega dela srečujejo tako rekoč povsod in so tako vsakodnevno izpostavljeni različnim pritiskom. Težave povzroča tudi iztrošenost vozil za izvajanje NMP in spremembe na področju zakonske opredelitve dotrajanosti tovrstnih vozil: z vidika varnosti zaposlenih in uporabnikov storitev/pacientov je namreč nujno potrebna jasna zakonska opredelitev kdaj (pri kakšni starosti in kilometrini) je vozilo za izvajanje nujne medicinske pomoči še tehnično primerno za uporabo. Neustrezno ostaja vrednotenje delovnih mest v NMP in kompetenc za opravljanje dela, prav tako pa ni zadovoljivo urejen sistem izobraževanja v okviru omenjene službe (tečaji, preverjanja, interna izobraževanja, izpiti na mednarodni/nacionalni ravni).

Sindikat opozarja tudi, da je zaradi racionalizacije, poenostavitve in prepoznavnosti reševalcev oziroma službe NMP nujno poenotenje delovne zaščitne opreme (uniforme) ter njena enotna nabava, ki bi morala potekati prek enotnih javnih razpisov. Okrepiti je tudi treba, kot pravijo v sindikatu, nadzor nad izvajanjem pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, saj je ta kljub dejstvu, da je služba nujne medicinske pomoči ena redkih v zdravstvu, ki ima svoje izvajanje podrobno opredeljeno v pravilniku, neučinkovit. SZSSS pa poziva tudi k višjemu vrednotenju dodatka za delo ponoči, ki se mu pri opravljanju službe nujne medicinske pomoči seveda ne da izogniti.

Ob koncu konference so prisotni razpravljali še o možnostih nudenja psihosocialne pomoči za delavce NMP v okviru sindikata oziroma o načinu zagotovitve sistemske rešitve po vzoru drugih poklicnih skupin. Tovrstna pomoč reševalcem je namreč urejena zelo mačehovsko, obenem pa se predvsem mladi zaposleni težko soočajo z različnimi napornimi in stresnimi vsakodnevnimi situacijami.

Foto: Tomislav Ritonija, SZSSS

Share