Kako nagovoriti mlade?

29. 3. 2018

 

Ljubljana, 29. marec 2018

 

Namen seminarja je udeležence seznaniti z aktualnimi kampanjami včlanjevanja mladih po svetu, pregledati, katerih metod se poslužujejo sindikati s ciljem pritegniti mlajše generacije in ugotoviti, kako poskrbeti, da po včlanitvi mladi ostanejo aktivni.

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s kanali in načini komuniciranja, ki so bližje mlajšim generacijam.
• So seznanjeni s primeri dobrih praks aktiviranja mladih – iz Slovenije in tujine.
• Znajo pravilno pristopiti k mladim in jih nagovoriti na mladim primeren način.
• Poznajo možnosti priprave aktivnosti in načinov komuniciranja s fokusom na mlajših generacijah.
• Prepoznajo potencial mladih v svojem (delovnem) okolju (podjetju) in imajo pripravljeno strategijo včlanjevanja mladih.

VSEBINA:
1. Sklop 1 >> Na splošno o mladih, njihovih željah, pričakovanjih, potrebah; Na primerih praks iz Slovenije in tujine razloženo, kaj mladi potrebujejo in kaj pričakujejo – prestavitev;
2. Sklop  2 >> Možnosti in pravila komuniciranja z mladimi in ostalimi potencialnimi novimi člani v kolektivu (pregled stanja, možnost organiziranja mladih, ideje …) – delo v parih ali skupinah;
3. Sklop 3 >> Izdelava strategije (kako bomo pristopili do mladih in do potencialnih novih članov, kaj jim bomo ponudili in kako jih bomo aktivirali, ko se enkrat včlanijo k nam).

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

Trajanje:
4 šolske ure

Minimalno število udeležencev:
12 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

Predavatelj:
Sanja Leban Trojar

Predavateljica je ena od ustanoviteljic Sindikata Mladi plus, primera dobre prakse organiziranja mladih na evropski ravni. Udeleženka več ETUC seminarjev in drugih izobraževanj ter posvetov na temo sindikalnega organiziranja mladih, poznavalka spletnih orodij za komuniciranje z mladimi. Izvajalka predavanj in izobraževanj za mlade in o mladih. Na ZSSS je od marca 2016 delala kot sodelavka za odnose z javnostmi, družbena omrežja in delo z mladimi, od oktobra 2017 pa je izvršna sekretarka za izobraževanje in odnose z javnostmi.

Termin izvedbe:
29. 3. 2018

Prijave:
Prijavite se s spodnjo prijavnico do 22. marca 2018 na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali na ZSSS, Izobraževanje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Kotizacija:

45,00 EUR

90,00 EUR za nečlane

Vse informacije najdete na naši spletni strani https://www.zsss.si pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si.

Razpis seminarja Kako nagovoriti mlade?, Ljubljana, 29. marec 2018

Prijavnica na seminar Kako nagovoriti mlade?, Ljubljana, 29. marec 2018

 

Share