ZSSS svetuje: Kako se zaščitimo z masko

11. 5. 2020

Eno bolj aktualnih vprašanj varnosti in zdravja tako pri delu kot v vsakdanjem življenju je ob epidemiji bolezni covid-19 uporaba zaščitne opreme, med katero so tudi zaščitne obrazne maske.

Kakšne morajo biti za določene priložnosti, koliko časa jih nosimo in kako varno odstranimo? Pogledali smo strokovno literaturo in se posvetovali s strokovno službo varnosti in zdravja pri delu ZSSS.

Zaščitne maske nosimo tam, kjer nas in druge okoli nas ščitijo pred širjenjem okužbe z respiratornimi obolenji. Namenjene so zaščiti pred kapljičnimi okužbami preko ust in nosu na okolico.

Zaščitne maske se razlikujejo po obliki, namenu in stopnji zaščite. Ustrezno vrsto mask izberemo glede na namen uporabe. Poznamo zaščitne/pregledne maske, kirurške maske in respiratorne maske/respiratorje. Pri izbiri pomaga evropski standard EN14683. Maske morajo biti za uporabo v delovnih okoljih označene z oznako CE, delodajalec pa je dolžan za osebno varovalno opremo pridobiti izjavo o skladnosti, navodila za uporabo in tehnično dokumentacijo o njej. Delodajalec mora stalno zagotavljati brezhibnost osebne varovalne opreme in jo ustrezno vzdrževati ter shranjevati skladno z navodili proizvajalca, saj le na ta način lahko vzdržuje in zagotavlja njeno učinkovitost.

Tip mask izberemo glede na tveganje za okužbo. Ta tveganja so večja v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, pri nujni medicinski pomoči, v zobozdravstvu, domovih starejših občanov, pri osebnih asistentih in drugih poklicih, kjer je stik z okuženimi potencialno vsakdanji, zato je tam obvezna uporaba mask z večjo stopnjo zaščite, to je kirurških in respiratornih mask. Visoka stopnja zaščite je nujna tudi pri delu z živili in pri vsakodnevnem delu s strankami (trgovine, upravne enote, pralnice in čistilnice, humanitarne organizacije, pogrebna podjetja …).

Dolžnosti delodajalca in delavca

Zagotavljanje varnosti in zdravja v delovnem okolju je dolžnost delodajalca in ne more biti finančno breme delavca. Delodajalec mora delavcu zagotoviti zaščitno opremo, tudi zaščitne maske. Če priskrbi pralne maske, mora poskrbeti tudi za njihovo pranje. Dolžnost delavcev pa je, da maske in drugo predpisano zaščitno opremo uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja.

Maska nas ustrezno zaščiti izključno ob pravilni izbiri, uporabi in ravnanju z njo. Menjava maske je potrebna na dve do štiri ure (to velja za kirurške maske tipa I, II in IIR), ko postane vlažna ali vidno umazana, ali na osem ur (respiratorji) oziroma prej, v skladu s smerni­cami in priporočili zdravstvene stroke.

Material se ne sme kosmatiti, ne sme dražiti kože, mora biti brez vonja, brez lateksa in drugih substanc, ki so na seznamu »REACH Regulation, Article 59(10)«. Maska mora po namestitvi ostati nespremenjene oblike, zagotavljati mora čim manjši prost prehod zraka ob straneh in ne sme ovirati dihanja.

Strokovnjaki opozarjajo tudi, da mora maska dobro tesniti, zato se morajo moški, ki jo uporabljajo, dnevno obriti. Korekcijska očala si uporabniki mask nadenejo šele potem, ko namestijo masko, s čimer preprečijo rošenje.

 

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Priporočen ukrep za ljudi, ki niso v neposrednem stiku z okuženimi, je varnostna razdalja dveh metrov. Ta ima v delovnih in življenjskih okoljih, kjer je nevarnost okužbe majhna, prednost pred ukrepom nošenja zaščitnih mask, pravijo strokovnjaki. Opozarjajo pa tudi, da se dognanja v zvezi z uporabo zaščitne opreme in širjenjem novega koronavirusa dopolnjujejo, zato je nujno, da spremljamo navodila strokovnjakov. Vsekakor pa v delovnih okoljih nikakor ne sme obveljati načelo uporabe »kar je ugodnejše in cenejše za delodajalca«, ampak morajo biti varovalni ukrepi in oprema takšni, da dobro in učinkovito ščitijo delavke in delavce, stranke in vse osebe, ki pridejo v medsebojni stik.

Mojca Matoz

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share